Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA PRIMERA SETMANA

EL COR
DIVÍ

 

«... tingué compassió.»

          Mateu 9, 36

 

«El Senyor és tendre
i compassiu.»

          Jaume 5, 11

 

Però qui el Teu camí de servei,

     Els teus passos de tot mal allunyats,

El Teu pacient amor per servir-nos,

     Podrà amb llengua humana relatar?

 

Per damunt de tot, la Teva perfecta bondat

     S'aixecava benauradament divina;

Els pobres cors per l'aflicció oprimits

     Sempre llur repòs en Tu van trobar!

 «Déu estimà tant el món, que donà al seu Fill Unigènit.» Rebo el coneixement del que hi havia en el cor de Déu mitjançant allò que es desprèn de les Seves accions. Ell ha pensat sobre el meu estat quan jo era un mer pecador i necessitava el Seu amor—Déu demostra el seu amor per nosaltres en el fet que, essent nosaltres encara pecadores, Crist va morir per nosaltres. Així, tinc el cor de Déu com el brollador i la font de tot.

 

* / * | * \ *

 

Ell pot compadir-se amb la major tendresa perquè Ell va acudir al mateix centre del nostre infortuni.

 

* / * | * \ *

 

Si l'home no tenia cor per a Crist, Crist sí que en tenia, de cor per a l'home.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha el cor suficient en Jesús per obrir el cor del més vil pecador. El pecador troba que té entrada al cor de Déu quan no pot trobar-ne el dret a això en el seu mateix cor. La dona que havia estat pecadora estimava molt perquè molt li havia estat perdonat. Era un cor trencat que havia trobat el cor de Déu, i el cor de Déu va anar a la trobada d'un cor trencat. És meravellós quan el cor de l'home realment es troba amb el cor de Déu.

 

* / * | * \ *

 

La mà de Déu mai no actua sinó en concert amb el Seu cor d'infinit amor cap a nosaltres. … I fins i tot si considera bo permetre que sorgeixi una aflicció—més encara, enviar-la Ell mateix—això ve d'una mà que mai no erra, que mai no falla a correspondre's amb un cor l'amor del qual és perfecte.

 

* / * | * \ *

 

Jesús … podia dir: «T'he glorificat». Quant més mal patia pacient aquí, tant més era glorificat el Pare. Mai va entrar cap irritació en Ell; cap contradicció li va impedir mai que tingués el mateix cor vers l'home i vers Déu.

 

* / * | * \ *

 

Ah!, quan estudiem la vida de Crist aquí a la terra, i quins eren el Seu cor i els Seus motius, què superficials que ens veiem nosaltres, … i com de profunds i més enllà de la nostra comprensió van ser els patiments de la Seva ànima aquí a baix!

 

* / * | * \ *

 

Un cor trencat es correspon amb un Déu guaridor dels cors.

 

* / * | * \ *

 

Tot allò que produeixi una intranquil·litat en nosaltres suscita la cura de Déu per nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha molta més realitat en la sol·licitud vivent i amant per nosaltres del que ens n'adonem. El Senyor s'esforça a assegurar-nos del Seu amor, a persuadir-nos del Seu amor. «Vosaltres valeu més que molts pardals.»

 

* / * | * \ *

 

«Pare sant, guarda'ls en el teu Nom, els qui m'has donat, a fi que siguin u, com nosaltres.» Ell els posa sota el refugi del nom «Pare sant». Desitjava que fossin guardats amb tota la tendresa del Pare.

 

* / * | * \ *

 

Confiem més en Ell; busquem rebre més d'Ell; mai no podrem demanar massa del Seu favor, essent que Ell no va eximir el seu propi Fill per nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

Crist serà un amic segur, i fins i tot si comencem a enfonsar-nos en l'aigua, Ell estendrà la mà i ens aixecarà. És dolç en tot cas ser presos de la Seva mà, fins i tot si el nostre peu insegur ha fet que Ell l'estengui.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||