Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

NOVENA SETMANA

HUMILITAT

 

«Apreneu de mi, que sóc dòcil

     i humil de cor.»

          Mateu 11, 29

 

Oh, humilitat, quan poc coneguda,

     Que trobes la gràcia que al Fill va donar!

Que esperes, per servir-li com a Seu,

     Fins que la gràcia coronarà allò que la gràcia començà!

 La supèrbia és el major de tots els mals que ens aguaita, i de tots els nostres enemics és el que més triga a morir i el més tenaç.

 

* / * | * \ *

 

Déu avorreix la supèrbia per sobre de tot, perquè dóna a l'home el lloc que li pertany a Ell que és de dalt, exaltat sobretot. La supèrbia intercepta la comunió amb Déu i atreu el Seu càstig, perquè «Déu s'oposa als superbs».

 

* / * | * \ *

 

«Travessant per la vall de Bacà, n'han fet una font.» La vall de Bacà és un lloc de tristesa i humiliació, però també de benedicció. … Per a alguns de nosaltres aquesta vall pot ser la pèrdua d'allò que més ens estimàvem, o la frustració de la voluntat—alguna cosa que ens humiliarà; però és un lloc de benedicció. Rebem més benefici de les coses penoses que de les agradables. … El benefici i la benedicció procedeixen d'allò que ens ha dolgut, que ens ha portat a la humilitat, a buidar-nos del jo.

 

* / * | * \ *

 

El més baix i humil serà qui rebrà més benedicció.

 

* / * | * \ *

 

Sovint l'ànima, en buscar el goig, no pot trobar-lo; això no la purificaria i beneiria: i per a beneir, Déu ha de purificar. Quan quedem buidats del jo i cerquem Déu, trobem el goig.

 

* / * | * \ *

 

Oblidaré mai la humiliació del Crist? … Mai! mai de la vida! per tota l'eternitat! Mai oblidaré la Seva humiliació a la terra. Mentre que veure'l glorificat encoratja l'ànima a córrer darrere d'Ell, allò que alimenta l'ànima és el pa que baixà del cel. Això produeix un esperit que pensa en tot menys en ell mateix. … Ves i aprèn d'Ell, i viu mitjançant Ell, i sortiràs a la Seva semblança, en tota la Seva gràcia, bondat i atractiu. … Que el Senyor ens doni d'estar tan ocupats amb Ell que es va mostrar tan ple d'amor … tan ple d'humilitat, que nosaltres manifestem el mateix.

 

* / * | * \ *

 

La veritable humilitat no consisteix tant a pensar malament de nosaltres mateixos com en no pensar en absolut en nosaltres mateixos. Sóc massa dolent perquè valgui la pena pensar en mi mateix. El que m'és necessari és oblidar-me de mi mateix i contemplar Déu, que és digne de tots els meus pensaments.

 

* / * | * \ *

 

L'única veritable humilitat, força i benedicció és oblidar-se del jo en la presència i benaurança de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Que puguis estar tan malfiat de tu mateix que puguis trobar a Aquell que es digne de tota confiança.

 

* / * | * \ *

 

No sabem com ser febles, aquesta és la nostra debilitat.

 

* / * | * \ *

 

L'esperit humil no pensa tant—rep els pensaments de Déu.

 

* / * | * \ *

 

«Que hi hagi en vosaltres aquesta manera de pensar que hi hagué també en Crist-Jesús». ¿Quina va ser la manera de pensar que hi hagué en Jesús? Va anar sempre davallant. … Quant més es va humiliar, tant més va ser trepitjat. … Ell davalla …  fins que no pot descendir més, fins a la pols de la mort. … Accedeixes a fer-ho? T'acontentes amb tenir la manera de pensar que va haver-hi en el Crist Jesús, t'acontentes amb ser sempre trepitjat?

 

* / * | * \ *

 

Que el Senyor quedi amb tu i et mantingui prop d'Ell mateix, humil i servint, però tenint més d'Ell que el que gastis en el servei.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||