Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA SEGONA SETMANA

REPÒS

 

«Veniu a mi ..., i
jo us faré descansar.»

          Mateu 11, 28

 

Hi ha repòs en el cor del Salvador,

     Que mai l'aflicció defugí,

Sinó que en allò que el pecat havia fet la nostra porció,

     Va trobar el lloc on manifestar el Seu amor.

 Nosaltres … examinem el nostre estat, el nostre fruit i els nostres sentiments per saber si som d'Ell … cosa que no pot donar repòs, i no ha de ser-ne pas el criteri. Jesús no diu: Descobriu quin és el vostre estat i tindreu repòs, sinó «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats», tal com esteu, «i jo us faré descansar». El nostre repòs procedeix no de que nosaltres siguem allò que Ell vol, sinó que Ell és el qui nosaltres necessitem.

 

* / * | * \ *

 

És Jesús qui dóna un repòs permanent a les nostres ànimes, i no el que puguin ser els nostres pensaments sobre nosaltres. La fe mai pensa en allò que està en nosaltres mateixos com el fonament del seu repòs; rep, estima i abraça allò que Déu ha revelat, i quins són els pensaments de Déu sobre Jesús, en qui està el Seu repòs.

 

* / * | * \ *

 

I aquí caminem, com a fills per la gràcia,
   L'amor del Pare el nostre present goig;
Fills, en el resplendor del Teu Rostre,
   Trobem un repòs que cap aflicció destruir podrà.

 

* / * | * \ *

 

No és solament que Ell ha fet la pau, sinó: «La meva pau us dono.» … Quina era la pau de Crist? Ell estava aquí en una comunió ininterrompuda amb el Pare—la pau de la perfecta comunió. Crist ens posa en el Seu lloc, i tenim comunió amb el Pare; i quan caminem en aquesta comunió, tenim aquesta pau de Crist.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha solament un home … que mai no va tenir un lloc de repòs. … «Les guineus tenen caus i els ocells del cel nius; però el Fill de l'home no té on reclinar el cap.» I si nosaltres ara tenim un niu, un lloc de repòs en Déu, es pel fet que per causa nostra Jesús va estar sense repòs a la terra.

 

* / * | * \ *

 

Després de la fatiga de cor al món—després que el Senyor Jesús va passar pel món i no va trobar lloc on un cor realment trencat pogués reposar—Ell va venir a mostrar que allò que no podria trobar-se per a l'home en cap altre lloc es podia trobar en Déu. Quina benedicció!, que després de tot, un pobre cor fatigat, fatigat d'ell mateix, dels seus propis camins, fatigat del món i de tot, pugui trobar repòs en la benaurança del si del Pare!

 

* / * | * \ *

 

Hom pot reposar de vegades amb Déu, així com actuar amb Ell; perquè hom no pot actuar sense Ell excepte per causar trastorns, encara que es vulgui fer el bé.

 

* / * | * \ *

 

Ell dóna un repòs suprem com Aquell que conegué com ningú més el que era la pau enmig de l'aflicció.

 

* / * | * \ *

 

Jo … tracto de ministrar el Crist. És el que les ànimes necessiten, tant per rebre serenor com per ser conformades a la Seva imatge. Són els que no estan amb Ell que estan agitats.

 

* / * | * \ *

 

Quina calma permanent d'esperit que hom experimenta, quan hom es troba amb el Pare, pel coneixement del Fill, en confiança de cor! Han rebut això els vostres cors? Estan realment ocupats amb el Pare? … Poden els nostres cors dir: «He trobat el Pare en el Crist»?Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||