Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA QUARTA SETMANA

SUBMISSIÓ

 

«... preneu el meu jou
sobre vosaltres.»

          Mateu 11, 29

 

Hi ha repòs en el jou beneït

Que no coneix més voluntat que la del Senyor;

Que del Seu caminar i ensenyar aprèn,

Com n'és, de gran, aquella paciència d'amor!

 Trobarem que tot poder i servei real i eficaç procedeixen d'una plena submissió.

 

* / * | * \ *

 

Les circumstàncies no ens afligirien si no trobessin en nosaltres alguna cosa contrària a Déu; solament passarien com una remor del vent en passar.

 

* / * | * \ *

 

Fins que la voluntat no hagi quedat trencada davant la majestat de Déu, no pot haver-hi una actitud adequada davant Déu.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha res que conformi el cor, que trenqui la voluntat en nosaltres, com la delícia que tenim en el Crist en comunió amb el Pare.

 

* / * | * \ *

 

Sempre que actuo en la meva pròpia voluntat en qualsevol cosa, estic defraudant Déu del dret que te sobre mi per la sang de Crist.

 

* / * | * \ *

 

El trencament de la voluntat és un gran mitjà per obrir l'enteniment.

 

* / * | * \ *

 

És solament quan la voluntat es barreja amb l'aflicció que hi ha cap amargor en ella, o un dolor en el qual Crist no té part.

 

* / * | * \ *

 

«Perquè així t'ha agradat» era l'eix del consol del Senyor.

 

* / * | * \ *

 

La llibertat de la voluntat és solament esclavitud al diable.

 

* / * | * \ *

 

Necessitem que els nostres cors estiguin on han d'estar; necessitem que la nostra voluntat sigui trencada; si acudim a contemplar a Crist com … se'ns presenta a Getsemaní, és que podem després buscar satisfer la nostra pròpia voluntat?

 

* / * | * \ *

 

Hi ha una meravellosa diferència entre un ànima … la voluntat de la qual ha quedat trencada i subjectada, i una altra que, encara que tractant de fer el bé, ho fa seguint la seva pròpia voluntat.

 

* / * | * \ *

 

Si l'ànima camina amb Déu, no és dura, sinó submisa; i no hi ha cap esperit més dòcil, ni cap més susceptible a tot sentiment que la submissió; però el que es fa és extreure la voluntat dels afectes sense destruir-los, i això és summament preciós.

 

* / * | * \ *

 

Déu és abundant en misericòrdia i es compadeix de nosaltres i de les nostres debilitats. Ell és tendre i piadós en els Seus camins; però si ens mostrem decidits a seguir la nostra voluntat, Ell sap com trencar-la. … El pitjor en tot el procés de disciplina és que Ell pugui deixar-nos anar en els nostres propis camins.

 

* / * | * \ *

 

Ell (el Senyor Jesucrist) pren les afliccions de la naturalesa humana—el cansament, la gana, però això amb un cor que mai es fatigava quan calia dur a terme un servei d'amor. … És molt dolç i beneït veure-ho, i veure que Ell no tenia voluntat pròpia en allò mateix. Quan li diuen: «aquell qui estimes està malalt», hauríem d'haver pensat que emprendria el camí immediatament. Però no, sinó que va romandre dos dies on estava; no tenia manament del seu Pare. Veiem que això va tenir lloc per exhibir la Seva Deïtat. No obstant això, en la Seva condició de servent, no tenia res per dir i no es va moure. Això semblava molt dur. La seva llar, si mai en va tenir una a la terra, era aquella casa de Betània. Mai el veiem sortir-se del seu paper de servent, i Ell mai va ser res sinó la perfecció de l'amor en això.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||