Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA QUARTA SETMANA

ENCORATJAMENT
PER ALS PELEGRINS

 

«Forasters i pelegrins.»

          1 Pere 2, 11

«Tingueu confiança.»

          Joan 16, 33

 

Aquest món és un sec desert;

     No res tinc aquí per cercar o escollir—

Cap desig d'en aquest erm romandre—

     Res en ell que plànyer ni com pèrdua patir.

 Estem en un pelegrinatge, i Déu ens ho fa sentir en les nostres circumstàncies. Ell ens separa d'allò que és més volgut aquí sota; ens deslleta, i llavors, sense ni adonar-nos d'això, madurem per al cel.

 

* / * | * \ *

 

Sempre vaig ser un ànima solitària, pensant més en els altres que amb ells; però és bo estar més en solitari—molt bo, si a més és estar en solitari amb Crist. Quin lloc tan meravellós!

 

* / * | * \ *

 

«Déu, que encoratja els abatuts.» Ah!, dic jo que val la pena ser humiliats si el resultat és una consolació així! … i pensar com n'és de meravellós tenir Déu ocupant-se de nosaltres en les nostres afliccions quan recordem qui Ell és.

 

* / * | * \ *

 

Sento més i més allò que tots sabem, que l'obra per a Déu és l'obra de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Quan l'ànima està abatuda, com una nau quan la marea està baixa, està en perill pels esculls i els bancs de sorra; però quan la marea està alta no hi ha bancs de sorra, perquè la nau és aixecada per damunt de tots ells. Així, quan l'ànima és feliç en Crist, avançarà en pau, amb independència de totes les proves que pugui veure's cridada a trobar junt amb els nostres germans creients. … I així empesos per la marea de la bondat divina, oblidant tota la resta, podem caminar feliços junts, ocupats tots amb el Crist, i no els uns amb els altres.

 

* / * | * \ *

 

Si Crist està entre els nostres cors i el sofriment, en lloc d'interposar-se el sofriment entre els nostres cors i Crist, trobarem el lloc del sofriment com el millor lloc sobre la faç de la terra per a nosaltres, perquè tot sofriment ens portarà llavors més prop de Crist.

 

* / * | * \ *

 

Podem tenir la certesa que Déu fa més en nosaltres que el que nosaltres fem per Ell, i que el que nosaltres fem és solament per Ell en proporció en què Ell mateix obra en nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

La veritat no necessita a l'home; l'home necessita la veritat.

 

* / * | * \ *

 

Escombrar la neu és un llarg treball; si el sol puja fort, se'n va sola. En el curs d'una nit cobreix la terra fins a mig metre de profunditat—i el que milions d'homes no podrien fer, en un dia tota desapareix si apareix la calor de Déu.

 

* / * | * \ *

 

No tinguis por de … les conseqüències. Si fem allò que és recte, Déu tindrà cura d'elles.

 

* / * | * \ *

 

No puc fer l'obra que vaig fer en el passat, però tinc la Seva obra per fer mentre que Ell me la doni.

 

* / * | * \ *

 

Ens agradaria anar sempre amb un vent ple, favorable, però això no produeix un bon marí.

 

* / * | * \ *

 

Ni una sola cosa en la qual hàgim servit a Crist serà oblidada … tot sortirà del que sigui real, i el que és real és Crist en nosaltres, i només això.

 

* / * | * \ *

 

He vist sovint ànimes aïllades, que si es mantenien prop del Senyor feien més progrés que aquells que gaudien de majors avantatges espirituals. Aquests últims pensaven que tot el que gaudien era de la seva fe, quan no ho era, mentre que allò que hom posseeix tot sol, almenys hom ho posseeix amb Déu.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||