Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA NOVENA SETMANA

CAMINANT
AMB DÉU

 

«I Henoc va caminar amb Déu,

i ja no hi fou, perquè Déu el prengué.»

          Génesi 5, 24

 

Oh Pare Sant, guarda'ns aquí

     En aquell beneït nom d'amor;.

Caminant davant de Tu sense temor,

     Fins que tot sigui goig allà dalt.

 



Has tingut alguna vegada una visita de Déu? No em refereixo a somnis o a visions, sinó: ha parlat Déu de tal manera a la teva consciència que l'hagis conegut a Ell i alhora t'hagis conegut a tu mateix?

 

* / * | * \ *

 

No hi ha en aquest món res com la dignitat d'un home que sempre camini amb Déu.

 

* / * | * \ *

 

La simplicitat és un gran tret del caminar en la presència de Déu.

 

* / * | * \ *

 

És essencial per a l'ànima ser portada a una perfecta confiança en Déu mateix, per així caminar amb Déu.

 

* / * | * \ *

 

Quina diferència tenim entre un home que camina davant Déu i un altre que camina davant els homes! Quants problemes té per mantenir les coses rectes un home que camina davant els homes! En canvi, quan un camina davant Déu, encara que en presència dels homes, pot deixar les coses serenament en mans de Déu. La veritable diferència entre un mer professant de Crist i un cristià és precisament aquesta.

 

* / * | * \ *

 

Conrea la intimitat amb Ell!: això manté la consciència viva i el cor feliç.

 

* / * | * \ *

 

«Feliços els qui habiten a casa teva.» … Aquell que té el seu cor posat en la casa preferirà el camí difícil que porta cap ella que el camí fàcil que allunya d'ella.

 

* / * | * \ *

 

Parla amb Ell. Mai no t'acontentis si no pots caminar i parlar amb Crist com amb un estimat amic. No et quedis satisfet amb res menys que amb una estreta relació amb Aquell que t'ha estimat amb un tan gran amor!

 

* / * | * \ *

 

La característica d'aquells que l'estimen serà l'obediència. Quan arribem a aquesta estreta relació, el senyal d'amor és conèixer els desitjos de la persona a la qual t'estimes. Allí on Crist és valuós, hi ha posada l'atenció. …. Molts cristians no tenen els Seus manaments. … Si tinguéssim una oïda atenta—desperts matí rere matí—tindríem els Seus manaments, coneixeríem la Seva ment i allò que Ell vol. Puc trobar els desitjos del meu pare si sóc reflexiu i atent. … Aquell que l'estima entra en «el consell secret del Senyor».

 

* / * | * \ *

 

El que a mi em pertoca és caminar com un cristià, i mostrar el caràcter de Crist, no redreçar el món; … Si solament pogués redreçar-me a mi mateix i a altres cristians, això seria fer el que cal.

 

* / * | * \ *

 

No és perillós, com sovint diu la gent,  estar en la muntanya, sinó, més aviat haver-hi estat. Quan Pau va tornar del tercer cel va necessitar l'agulló en la carn. Era llavors que hi havia el perill que és digués a si mateix: ningú sinó tu, Pau, ha estat allí.

 

* / * | * \ *

 

Hem estat fets epístoles de Crist, i la senda que hem de caminar és per manifestar la vida de Jesús en els nostres cossos. Tot allò que faig hauria d'ésser expressió de l'adhesió del meu cor a Crist; i la manifestació d'Ell als altres. La norma del camí és: allò que és «digne del Senyor», no de l'home.



Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència.



 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||