Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA SETENA SETMANA

L'HOME DE DOLORS

 

«Un home de dolors,

i avesat a la sofrença.»

          Isaïes 53, 3

 

Oh Senyor!, la teva meravellosa història

   El fons de la meva ànima commou;

A ponderar la teva glòria em deturo …

   El teu camí solitari d'amor!

 

Però, oh diví Pelegrí,

   Enmig de l'insondable malignitat humana,

L'amor, que a compartir els nostres dolors et va portar,

   L'home mai no podrà arribar a abastar.

 «Jesús, doncs, fatigat de la caminada, es va asseure així vora del pou». … Ah!, només pensar del Senyor mateix, a qui cap dels prínceps d'aquest món no va conèixer, però que era el Senyor de la glòria, assegut fatigat a la vora del pou, assedegat i depenent d'aquest món per a un glop d'aigua—el món que havia estat fet per Ell, i que no el va conèixer!

 

* / * | * \ *

 

Ell fou la manifestació de l'amor diví a l'home, i això li va costar tot el que era i tenia.

 

* / * | * \ *

 

Adoro aquell amor que el va portar a ser fet pecat per mi. Un amor provat fins a l'extrem i que el va portar a suportar-ho tot. És profundament instructiu, encara que és molt terrible veure en això el que l'home és. Què és el que jo espero dels meus amics si sóc portat a judici? Almenys, que no m'abandonin. Tots ells el van abandonar i van fugir! I que haig d'esperar d'un jutge? Que protegeixi la innocència. Pilat es renta les mans de a Seva sang, i el lliura al poble! Què espero d'un sacerdot? Que intercedeixi pels ignorants i per aquells que s'han extraviat. I el que fan és incitar el poble, cridant, «Fora, fora!» Cadascun va fer el contrari del recte, i aquell Home no solament era recte, sinó que en amor diví va suportar tots aquella iniquitat!

 

* / * | * \ *

 

Els seus dolors seran sempre una fondària cap a la qual mirarem des de la vora amb un reverent esbalaïment. … Exalta la Seva gràcia en l'ànima la contemplació d'aquesta profunditat, i ens porta a la consciència de que ningú sinó una Persona divina (i perfecta en tots els aspectes) va poder estar allí.

 

* / * | * \ *

 

Ell va buscar a algú que es compadís, però no hi havia ningú, i consoladores, però no va trobar-ne cap. … Va ser posat a prova i afligit fins al major grau del sofriment i aflicció humans, en solitari en tot allò, pregant en agonia i solitud … sense ningú que entrés en els Seus sentiments; Maria de Betània havia estat l'única, però de tota la resta ningú no es va compadir d'Ell; mai no hi havia hagut ningú que necessités compassió que no la rebés de la Seva part.

 

* / * | * \ *

 

Cap de nosaltres pot sondejar el que va significar per a Aquell que havia habitat en el si del Pare trobar que la Seva ànima com a home era abandonada per Ell.

 

* / * | * \ *

 

En aquella la mesura en la qual Ell sabia el que era ser sant, va sentir el que era ser fet pecat davant de Déu. En la mesura en què Ell coneixia l'amor de Déu, va sentir el que era ser abandonat per Déu.

 

* / * | * \ *

 

Ell és la resurrecció i la vida. Quina meravella que Ell, com a tal en aquest món, el Senyor sobre la mort, passa llavors a la mort Ell mateix per nosaltres!

 

* / * | * \ *

 

Ell ens ha adquirit a un preu massa gran per després deixar-nos perdre.

 

* / * | * \ *

 

Els trets d'aquell rostre, Senyor,

Que va ser per gràcia desfigurat per nosaltres,

     Podrem amb goig contemplar,

     Quan Tu a recollir-nos tornaràs.

 

Per sempre amb tu, Senyor,

Els nostres cors t'adoraran;

     Acabada la nostra aflicció,

     Quan Tu a recollir-nos tornaràs.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||