Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA SEGONA SETMANA

SERVEI

 

«... de qui sóc i a qui

serveixo.»

          Fets 27, 23

 

Senyor!, que a Tu solament esperi;

   Que la meva vida solament sigui això—

Desconegut aquí a baix servir-te,

   I després la Teva glòria compartir.

 L'amor per Jesús et posa a treballar. No conec cap altra via.

 

* / * | * \ *

 

Tot veritable servei ha de resultar conèixer-lo a Ell mateix.

 

* / * | * \ *

 

El gran secret d'on rau el poder en aquests dies és la fe en la presència de l'Esperit de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Viure per a Déu interiorment és l'únic mitjà possible de viure per a Ell externament. Tota activitat externa que no sigui moguda … per això … tendeix a portar-nos a prescindir del Crist, i dóna entrada al jo. … Em fa por tota gran activitat sense una gran comunió.

 

* / * | * \ *

 

Quanta necessitat tenim de llançar-nos enterament sobre Ell (l'Esperit) en l'obra i què n'és de senzill quan fem això! Hi ha una cosa que dóna força, i és mantenir-se prop de Crist. … La pressió de l'obra sense això … contreu el cor, tendeix a fer-nos perdre aquella amplària de cor, aquella capacitat de presentar l'amor de Déu d'una manera renovada a les ànimes.

 

* / * | * \ *

 

No és que jo cregui que en l'obra un sempre estarà en aquella llibertat que ho veu tot en la llum. De vegades és necessari caminar per fe. Ai!, els millors obrers han donat testimoniatge d'això; un apòstol, un vas de terrissa … situat en una lluita entre el Senyor i l'enemic de les ànimes, sentirà de vegades el brogit de la batalla, veient que té lloc en ell i mitjançant ell i les forces enfrontades.

 

* / * | * \ *

 

Oh, quanta necessitat hi ha d'obrers que, segons el cor de Déu, presentin Crist a les ànimes!

 

* / * | * \ *

 

Un veritable obrer, «un home de Déu», és un gran tresor, el més gran que es trobi al món.

 

* / * | * \ *

 

És perillós ser elevat de cop al púlpit. … L'acceptació de part de l'home no significa l'aprovació de Déu, encara que Déu pot donar-nos-la per afavorir la propagació de la veritat; però si ens detenim en el resultat quedem a distància de la font, i resulta en un llaç en el qual nostra ànima s'assecarà, en lloc d'un mitjà per guiar-nos a aquells sobre els quals hauríem de vessar les Seves riqueses.

 

* / * | * \ *

 

En relació amb l'obra que vostè ha emprès … busqui el rostre del Senyor, i recolzi's en Ell. L'obra és un favor que ens és concedit. Tingui pau i joia en la consciència de la gràcia; després surti i vessi aquesta pau sobre les ànimes. Aquest és el veritable servei, del que un pot tornar molt fatigat potser físicament, però sostingut i feliç; hom descansa sota les ales de Déu, i reprèn el servei de nou fins que arribi el veritable repòs.

 

* / * | * \ *

 

Ah, quant de poc en tenim, de l'Esperit, per frustrar els plans, maquinacions i llaços de Satanàs! L'església hauria no solament d'estar en possessió de la veritat, sinó tan posseïda per l'Esperit que, encara que posada a prova, pugui frustrar tots els llaços del temptador. Això és el que tant m'humilia … la manca de força o poder adequats per guardar cada sant mitjançant la presència del seu Esperit i en El seu poder.

 

* / * | * \ *

 

«Si algú té set, vingui a mi i begui. El qui creu en mi, com ha dit l'Escriptura, del seu interior brollaran rius d'aigua viva.» Tu beus per a tu mateix, tu tens set per a tu mateix, i així és que brollen rius de nosaltres per als altres.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||