Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARTA SETMANA

L'ESPERIT SANT

 

«Un altre Encoratjador.»

                    Joan 14, 16


Però Déu, en amor, ha donat lliurement

     El seu Esperit, qui ens revela

Tot el que Ell ha preparat per a aquells

     Que per al cel ha segellat aquí a la terra.

 Deixeu que us pregunti com tracteu aquest Diví Hoste. Estic ara parlant amb reverència de la presència de Déu. Quantes vegades recordeu cada dia que els vostres cossos són els temples de l'Esperit Sant? Si el rei vingués de visita, i a quedar-se per un temps amb qualsevol de nosaltres, no pensaríem en una altra cosa. … Però, què hi ha de l'Esperit Sant que habita en nosaltres? No pensem en això la meitat del dia, però sí que ho recordem si fem totes les coses per agradar el Senyor.

 

* / * | * \ *

 

La presència efectiva de l'Esperit crucifica l'egoisme, i ens allibera el pensament de nosaltres en el camí; ens ocupa amb un objecte—Jesús.

 

* / * | * \ *

 

Quan acaba la vida de la carn, comença la vida de l'Esperit, i en la pràctica tenim poder en la vida de l'Esperit en aquella proporció en què la carn estigui morta.

 

* / * | * \ *

 

Tenir l'Esperit és una cosa; ser ple de l'Esperit Sant és una altra. Quan Ell és la font sola del meu pensament, sóc ple d'Ell. Quan Ell té la possessió del meu cor, hi ha poder per silenciar allò que no és de Déu, per guardar la meva ànima del mal, i per guiar-me en tota acció de la meva vida i del meu caminar.

 

* / * | * \ *

 

Alguna vegada pot ser necessari donar una reprensió … però la carn no pot reprendre la carn, ni la carn se sotmetrà a tal cosa; però si de debò camines en l'Esperit, tindràs autoritat de part de Déu segons la teva mesura, i Satanàs cedirà davant l'Esperit.

 

* / * | * \ *

 

La habitual xerrameca sense profit hauria de ser deturada, em sembla a mi. … Mai no he pogut comprendre per què l'església de Déu ha de ser l'únic lloc on la carn actuï de manera desfermada. És una insensatesa suposar tal cosa. Desitjo la més plena llibertat per a l'Esperit, però ni la més mínima per a la carn.

 

* / * | * \ *

 

L'Esperit desborda com a «rius d'aigua viva» des de l'ànima d'aquell en qui ha entrat, i s’escampa per tot al voltant; pot ser que ho faci sobre la bona terra, o sobre la sorra estèril, però amb tot això la seva natura i el seu poder és sempre el d’escampar-se per tot al voltant.


* / * | * \ *

 

Hauríem de poder confondre a cada enemic, no amb la saviesa, l'intel·lecte i l'enteniment humans, sinó en el poder de l'Esperit. És que potser uns altres no creuen en ella (en la Paraula de Déu)? No deixaré pas de banda l'espasa de l'Esperit perquè tu no creus que talla. Jo sé prou bé que tallarà, i per això la faig servir.

 

* / * | * \ *

 

Quan algú no està ple amb l'Esperit de Déu, qui dóna força a la veritat en el seu cor i claredat a la seva visió moral, el poder seductor de l'enemic enlluerna la seva imaginació. S’estima allò que és meravellós, per incrèdul que sigui pel que fa a la veritat. Li manca d'un sant discerniment, perquè és ignorant de la santedat i del caràcter de Déu, i li manca l'estabilitat d'un ànima que posseeix el coneixement de Déu … com el seu tresor—d'un ànima que sap que tot ho té en Ell i que no necessita d'altres meravelles.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||