Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

DOTZENA SETMANA

CONFLICTE

 

«Som més que vencedors per mitjà
d'aquell que ens va estimar …»

          Romans 8, 37

 

El fort en la seva cuirassa

     Vas confrontar en la Teva gràcia,

I vas desposseir al poderós seductor

     De la nostra infeliç raça.

 

Les cadenes de l'home, la seva víctima,

     Vas desfer amb mà poderosa,

Cap mals que l'afligeixen

     Van poder el Teu poder resistir.

 Molts no tenen el valor de persistir en la guerra de Déu perquè s'aferren a alguna cosa que és incongruent amb la llum que han rebut. Potser, ai!, perden la llum sobre la qual no han actuat, i Satanàs pot portar a la ment d'ells sota les tenebres de les seves bones raons perquè es quedin on estan sense conquerir-li més territori.

 

* / * | * \ *

 

L'armadura cal posar-se-la abans de la batalla, no just quan aquesta comença.

 

* / * | * \ *

 

És cosa summament seriosa lliurar la batalla de Déu contra Satanàs. … És una cosa summament solemne que la meva missió és vèncer Satanàs.

 

* / * | * \ *

 

Com més gran sigui l'energia de l'Esperit, tant més la persona en qui es manifesta queda exposada a la fúria de Satanàs.

 

* / * | * \ *

 

No és solament que no hauríem de ser vençuts per Satanàs, sinó que hauríem d'estar sempre guanyant-li terreny.

 

* / * | * \ *

 

Un nou lloc porta noves temptacions … però si les temptacions són noves, la gràcia és sempre tan nova, tan variada i tan infinita per confrontar-les quan estem allà on Ell vol que estiguem.

 

* / * | * \ *

 

Va ser pel poder de la mort que el Senyor va destruir tot el poder d'aquell que tenia el poder de la mort. La mort és la millor arma en l'arsenal de Déu, quan és brandada pel poder de la vida.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha lloc on el conflicte se senti tant com en la pregària: aquí és on Satanàs vol immiscuir-se.

 

* / * | * \ *

 

Si un cristià deixa de dependre del Senyor, serà vençut per Satanàs en el conflicte.

 

* / * | * \ *

 

Moisès, Aaron i Hur pugen al cim del turó, i Israel, sota Josuè, lluita en la plana a baix contra Amalec. … Israel hagués pogut raonar sobre com lluitava, sobre la força del seu enemic, i altres deu mil coses; però, en realitat, el seu èxit depengué de que les mans de Moisès estiguessin alçades. Ens és molt difícil veure'ns a nosaltres i a Satanàs com a res, i que Déu és tot.

 

* / * | * \ *

 

M'atreviré a dir que molts de nosaltres hem pensat … que una bona batalla amb Satanàs resoldrà la qüestió; però no hi ha tal cosa, tenim la seguretat i la certesa de la victòria, però no hi ha promesa que cessarà el conflicte.

 

* / * | * \ *

 

 (He. 2, 18.) Ell va sofrir—mai no va cedir. Nosaltres no sofrim quan cedim a la temptació; la carn té plaer en aquelles coses en les quals és temptada. Jesús va sofrir sent provat, i Ell és poderós per socórrer als qui són provats. És important observar que la carn, quan actua seguint els seus desitjos, no pateix—en ser temptada, ai!, es gaudeix. Però quan segons la llum de l'Esperit Sant i la fidelitat de l'obediència, l'Esperit resisteix els atacs de l'enemic, tant si són subtils com si és en persecució, llavors hom pateix. Així va ser amb el Senyor, i això és el que hem de fer.

 

* / * | * \ *

 

La meva felicitat, oh Senyor, amb Tu
     És de fa molt temps guardada,
Per al dia joiós quan a Tu et veuré,
     I tot el conflicte la seva fi tindrà.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||