Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

CINQUANTENA SEGONA SETMANA

LA NOSTRA ESPERANÇA

 

«Tornaré i us prendré amb mi, perquè
on jo sóc, també hi sigueu vosaltres.»

Joan 14, 3

 

I puc dir-ne llar meva—

La casa del meu Pare al cel?

I el repòs de Déu el meu repòs esdevenidor,

El meu lloc de llibertat?

 

Sí!, En aquella immaculada llum,

La meva ànima impol·luta viurà;

Més que satisfets els profunds anhels del cor,

Quan Déu el Seu repòs em donarà!

 La devoció de cor i l'obediència a Crist solament rebran tot el valor que hagin tingut en el passat quan arribem a trobar-nos amb Ell.

 

* / * | * \ *

 

«Tornaré i us prendré amb mi.» Aquest és el llenguatge de l'afecte. Ell no diu, enviaré a buscar-vos. No, això no donaria satisfacció al Seu cor: Diu: «vindré». Ell no s'acontentaria sense tenir-los on Ell està, i sense venir a buscar-los personalment.

 

* / * | * \ *

 

«La glòria de Déu la il·lumina, i l'Anyell és el seu llum.» Però si veig l'Anyell enmig del tron, ah!, dic jo, ara estic veritablement a la llar!, aquesta és l'escena que eclipsa totes les altres, i és l'escena per a mi.

 

* / * | * \ *

 

La forma (de la vinguda del Senyor) que ha pres en la meva ment és, com es vincula amb cada pensament i amb cada relació del cristià en l'Escriptura. Ara mai no la tracto com si fos una qüestió de coneixement.

 

* / * | * \ *

 

Aquell camí segueix cap amunt—
     On la vida i la glòria estan;
          El meu repòs allà a dalt:
          En perfecte amor
     En la glòria serà ma part.

 

* / * | * \ *

 

És el pensament de la vinguda del Senyor el teu goig diari? T'influeix en les multituds de detalls de la teva vida quotidiana? O estàs potser caminant tan de la mà del món que el pensament mateix de la Seva vinguda t'omple de vergonya?

 

* / * | * \ *

 

Ell ha anat a preparar lloc per a nosaltres … Nosaltres estarem allí … per sempre amb Ell: sense cap interrupció, ni decaïment de goig, sinó més aviat amb una delícia sempre creixent, com sempre succeeix quan l'objecte és digne del cor, i aquí és un objecte infinit.

 

* / * | * \ *

 

Joan 14, 23. El Pare i el Fill acudeixen i fan la Seva estada amb nosaltres. Què poc en tenim, d'aquesta manifestació! El cor del Senyor els atrau, i ells no poden sentir-se feliços aquí a baix; han de cercar la benaurança d'estar amb el Pare, i «vindrem i farem estada amb tu, fins que tu puguis venir i fer estada amb nosaltres».

 

* / * | * \ *

 

Ell mantindrà la funció de servent fins i tot en la glòria. Ell «se cenyirà, … i anirà a servir-los». El seu amor és la Seva glòria; quant més ens atansem a Ell, tant més l'adorarem.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha res de més importància pràctica per al treball i servei diaris que esperar el Fill de Déu del cel. … En el mateix moment en què estic esperant del cel el Fill de Déu, la meva vida ve a ser senzillament els tractes de Déu amb mi amb un objecte, i l'objecte és que sigui per a lloança i honra i glòria en la manifestació de Jesucrist.

 

* / * | * \ *

 

Els sants es van convertir per esperar del cel el Fill de Déu, i quan van perdre aquesta perspectiva, es van introduir tota classe de mals. … Si estiguessis constantment esperant-lo, això, no et transformaria? … Estaria la gent amuntegant diners o tresors si sabessin que Ell ve?

 

* / * | * \ *

 

No pots anar corrent avall amb la corrent del món que es dirigeix a l'oceà del judici. Has d'estar esperant la Seva vinguda.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||