Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA CINQUENA SETMANA

RENÚNCIA AL JO

 

«Perquè els homes seran
egoistes.»

          2 Timoteu 3, 2

 

Oh, home!, com has demostrat

   Que és el que hi ha en el teu cor!

Per la divina gràcia no commogut,

   Pel jo en cadenes captivat.

 La carn sempre es tanca en sí mateixa, perquè és egoista. Quan estem en l'Esperit hi ha sempre unitat.

 

* / * | * \ *

 

És impossible, quan pensem en nosaltres mateixos, ser testimonis a uns altres del que Déu és!

 

* / * | * \ *

 

El dolor que produeixen l'egoisme i l'amor a un mateix dóna lloc en l'ànima a l'acció de l'esperit del mal.

 

* / * | * \ *

 

L'amor s'agrada de ser servent, i a l'egoisme li agrada ser servit.

 

* / * | * \ *

 

Si m'aferro al camí, a l'esperit i a la ment de Jesús, res no em podrà ser més odiós que allò que sigui del jo. Mai no trobaràs un acte del jo en Crist. No merament no hi havia en Ell cap egoisme, sinó que no hi havia cap propi interès.

 

* / * | * \ *

 

Quan l'ànima es recolza sobre Déu, el Senyor està amb l'ànima enmig de la prova, i la ment resta en perfecta serenor. L'Esperit d'amor, l'Esperit de Crist, està allí; si penso en mi mateix, això és l'esperit de l'egoisme.

 

* / * | * \ *

 

L'Esperit Sant no té comunió amb el jo. El cor no queda deslliurat d'això fins que l'Esperit ha guiat els nostres pensaments a Jesús. … La presència efectiva de l'Esperit crucifica l'egoisme i ens allibera de pensar en nosaltres mateixos. … ens ocupa amb solament un tema—Jesús.

 

* / * | * \ *

 

Tenim el privilegi d'haver acabat amb nosaltres mateixos en la casa i en el si de Déu.

 

* / * | * \ *

 

La nostra pròpia voluntat i el fer de nosaltres el centre és la font de tota la nostra misèria; perquè les circumstàncies externes poden ser causa d'aflicció —poden ocasionar-nos tristesa, però no misèria—doncs que això últim és fruit de la voluntat, agitada i descontenta.

 

* / * | * \ *

 

La nostra tendència natural és aconseguir plaers pel jo. Pot ser que siguin innocents, però allunyen el cor de Déu; estan aviciats pel pecat. La gent pregunta, quin mal hi ha en aquestes coses. La pregunta és: ¿Quina utilització estàs fent d'elles, i on és el teu cor? En el moment en què ens apartem de la creu (la mort a tot), el nostre Senyor diu: «Aparta't de mi».

 

* / * | * \ *

 

Moisés no intentà que el seu rostre resplendís; ni tan sols s'en va adonar quan va succeir, però quan havia estat amb Déu així va ser. … Un rostre resplendent mai es veu a ell mateix. El cor està ocupat amb el Crist, i en cert sentit i en certa mesura el jo s'ha esvaït.

 

* / * | * \ *

 

El jo significa sempre allunyament de Déu.

 

* / * | * \ *

 

La confiança en un mateix porta a la ruïna. «No siguis savi en els teus propis ulls» (Pr. 3, 7, lit.). No veuen lluny aquells que veuen solament el jo, i això és el que sempre està en els nostres propis ulls.

 

* / * | * \ *

 

Les nostres pregàries, les nostres lloances i els nostres serveis són tan pobres i mancats de valor, ... i no obstant això ens sentim orgullosos de tot això. Busquem la lloança del nostre proïsme per les mateixes coses que hem de confessar davant Déu com tacades de pecat. Quanta necessitat tenim doncs d'obrir els nostres cors i dir: «Mira si hi ha algun camí dolent en mi, i mena'm pel camí etern».Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||