Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

SETZENA SETMANA

GOIG

 

«Goig inexpressable.»

          Pere 1, 8

 

Canteu sense parar

La gràcia del Senyor:

Que resplendeix amb llum divinal

Pels que el Seu rostre han vist.
El que destorba la nostra joia no és l'aflicció, sinó el ser a mitges. Si està al món, al cristià li remordeix la consciència; si es troba amb cristians espirituals se sent incòmode amb ells; de fet, no està feliç enlloc.

 

* / * | * \ *

 

La nostra no hauria de ser una religió de recances, sinó d'una contínua joia al cor.

 

* / * | * \ *

 

«Estigueu sempre gojosos, pregueu incessantment. Doneu gràcies en tot.» Hi ha una relació més estreta entre aquestes tres coses que la que nostres ànimes són propenses a reconèixer. El goig sempre creixerà en proporció a la pregària i a l'acció de gràcies.

 

* / * | * \ *

 

On està la Seva voluntat hi ha felicitat. … Crist és la meva felicitat … però és en el camí de la Seva voluntat que gaudim personalment de l'experiència del seu amor. … Així trobo en Ell una font d'un profund i indescriptible goig … el nostre tresor és Ell mateix.

 

* / * | * \ *

 

M'he sentit inexpressablemente feliç últimament, però en fer res de mi mateix en el pensament de ser l'objecte de l'amor de Déu; he estat cercant afectes corresponents vers Ell—tot molt en el seu lloc—però el pensament que Ell em va estimar em va inundar de goig i pau; i la pau és una cosa molt profunda, com un riu.

 

* / * | * \ *

 

Li dono més importància a la pau que al goig. M'agradaria veure't habitualment en un goig més profund que demostratiu, però si Jesús està en el fons del teu cor … llavors el teu goig serà profund.

 

* / * | * \ *

 

La tristesa és una bona cosa, i fa de Déu una més abundant font de goig.

 

* / * | * \ *

 

El veritable efecte d'un veritable goig en les coses de Déu és buidar-nos de nosaltres mateixos i fer-nos pensar poc en nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

(Filipencs 4, 4.) L'apòstol … exhorta als cristians a alegrar-se: això es un testimoniatge de la vàlua del Crist.

 

* / * | * \ *

 

«Volgués Déu que per poc i per molt, no solament tu, sinó també tots els qui avui m'escolten es tornessin igual que jo, llevat d'aquestes cadenes!» Quina felicitat i quin amor (i en Déu aquestes dues coses van juntes) que s'expressen en aquestes paraules! Un pobre presoner, vell i rebutjat, al final de la seva carrera, és ric en Déu. Benaurats aquells anys que havia passat a la presó! Podia presentar-se com a model de felicitat, perquè la felicitat omplia el seu cor.

 

* / * | * \ *

 

(Filipencs 3, 18; 4, 4.) Si ell arriba fins a plorar sobre molts que es diuen a si mateixos cristians, sempre s'alegra en el Senyor; en Ell hi ha allò que res no pot alterar. No es tracta d'una indiferència davant el dolor que detura el plor, sinó que és una font de goig que s'engrandeix quan hi ha angoixa, a causa de la seva immutabilitat, i que fins i tot es torna més pura en el cor com més esdevé l'única, i és en ella mateixa l'única font que és infinitament pura. Quan aquesta és la nostra única font, és per ella que estimem els altres. Si els estimem a part d'Ell, perdem una mica d'Ell. Quan … som deslligats de totes les altres fonts, el Seu goig roman en tota la seva puresa, i el nostre interès pels altres participa d'aquesta mateixa puresa.

 

* / * | * \ *

 

El nostre dolor és, Senyor Jesús, el teu dolor!
     El nostre goig està en el teu amor;
Però les dues coses, pena i goig, ens guien
     A Tu, a la llar en les altures.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||