Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

DISSETENA SETMANA

DEPENDÈNCIA

 

«Sense mi no podeu
fer res.»

          Joan 15, 5

 

Guarda'ns de Tu a prop, oh amor diví,

     Que la nostra impotència puguem conèixer,

I que sempre per a la Teva glòria estiguem

     Caminant en fe en el nostre pelegrinar.

 Quan som realment febles, Déu mai no ens deixa; però quan no som conscients de les nostres debilitats, les hem d'aprendre per experiència.

 

* / * | * \ *

 

El tot per a nosaltres és arribar a una total dependència de la fidelitat infal·lible, d'un amor incansable per portar-nos fins a la fi.

 

* / * | * \ *

 

Una debilitat conscient porta a un sant a no atrevir-se a fer un moviment sense Déu.

 

* / * | * \ *

 

El lloc de la força és sempre el de veure's forçat a recolzar-se en Déu.

 

* / * | * \ *

 

L'essència mateixa de la condició d'un ànima en un estat correcte és el d'una dependència conscient.

 

* / * | * \ *

 

Delectem-nos en la dependència—en que una Persona per damunt de nosaltres vulgui servir-nos i tenir cura de nosaltres!

 

* / * | * \ *

 

Hi ha una manera fàcil de persistir en una actitud mundana, i no hi ha res més trist que el cristià tranquil i còmode que viu el dia a dia a part de la dependència del Senyor.

 

* / * | * \ *

 

Hem d'estar sempre en dependència, o caurem.

 

* / * | * \ *

 

En cada detall de les nostres vides no hi ha benedicció més que en dependència de Déu. … Si en parlar-vos deixés de dependre del Senyor en fer-ho, la benedicció per a la meva pròpia ànima desapareixeria. «Sense mi no podeu fer res.» I tampoc puc parlar ni vosaltres escoltar amb profit, sense dependre del Senyor.

 

* / * | * \ *

 

Allò fonamental per a nosaltres és reposar en el braç del Senyor, passi el que passi, i no precipitar-nos a buscar ajuda en qualsevol altra part.

 

* / * | * \ *

 

Podem estar dient coses veritables en la pregària o en el testimoniatge, però si no som conscients de la nostra dependència del Senyor no tindrem la Seva força en mig de la batalla.

 

* / * | * \ *

 

Quan la victòria no tendeix a l'adoració, nosaltres i Déu quedem separats tan aviat com s'ha aconseguit la victòria. Què trist veure que la victòria condueix sovint a un mer goig en lloc de portar-nos a una dependència encara més forta en Déu i a plaure'ns encara més en Ell!

 

* / * | * \ *

 

No podem fer una visita ben feta sense la Seva mà.

 

* / * | * \ *

 

Recorda, si estem en total dependència, la temptació no ens aconsegueix en absolut. … Vindrà la prova; però, com Jesús, podem dir d'ella: «La copa que m'ha donat el Pare, no l'he de beure?» Cada prova esdevé una beneïda ocasió per a una perfecta obediència, si estem prop de Déu; si no, resulta en una temptació.

 

* / * | * \ *

 

No podem estar ni un instant sense Ell; i, oh!, quina benedicció és confiar en Ell. Penso que tota la nostra obra hauria de ser de manera directa l'expressió immediata de la ment de Déu, i és cosa molt solemne treballar (i esperar) directament de part d'Ell.

 

* / * | * \ *

 

Ningú no pot arrabassar-nos de la mà del Crist; però, per què dir això si no hi hagués un perill veritable i un guardar-nos enmig d'aquest perill? El llop «arrabassa» (la mateixa paraula) les ovelles i les escampa, però no pot arrabassar-les de la mà del Crist; però aquí hi entra la nostra responsabilitat: la nostra dependència d'Ell, el nostre abandonar-nos a les seves atencions infal·libles; i aquestes són tant precioses com necessària la dependència.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||