Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA TERCERA SETMANA

LLOANÇA

 

«Al qui ens ha estimat ...

a ell la glòria i el domini

pels segles dels segles.»

          Apocalipsi 1, 5-6

 

A Tu et lloarem, nostre Salvador!

     Lliurats vam ser per la teva passió;

No podran cap cants terrenals donar-nos goig

     Com els de eterna redempció.

 No hi ha cap altre tema de lloança per al cel ni per a la terra; la sang de Crist té la mateixa eficàcia a la terra que en el cel: allò pel que lloen Déu és igualment cert de nosaltres. Les seves arpes estan millor afinades que les nostres, però el seu càntic és el mateix.

 

* / * | * \ *

 

Hem de persuadir-nos de lloar solament al Senyor. Solament ell és digne de ser lloat, reverenciat i adorat. El càntic dels benaurats (Ap. 5) no lloa ningú més que Aquell que els va redimir amb la Seva sang. No conté una sola paraula de lloança per a cap d'entre ells. … Procurem portar els nostres cors a l'uníson amb aquest càntic. … Aquesta serà la nostra felicitat ja aquí a la terra, i contribuirà a la glòria de Déu, que és menyscabada per la lloança que els cristians es prodiguen massa vegades els uns a uns als altres.

 

* / * | * \ *

 

«Feliços els qui habiten a casa teva; et lloen constantment.» Res sinó la lloança convé a aquells que habitaran a la casa de Déu; serà llur infatigable i inacabable activitat—una lloança perpètua.

 

* / * | * \ *

 

El Senyor diu: «Anunciaré el teu Nom als meus germans, enmig de l'assamblea et cantaré lloances». … Que estiguem en sintonia amb el nostre Guia celestial! Ell dirigirà bé les nostres lloances, i això de manera agradable al Pare. La seva oïda estarà atenta quan senti aquesta veu dirigint el nostre càntic.

 

* / * | * \ *

 

En esperit, estem al cel. Estem en Crist que l'omple amb la Seva glòria i amb les Seves perfeccions. … La santedat i el goig caracteritzen l'escena. Ells són els fruits que creixen allí espontàniament, com ho són les accions de gràcies que brollen en els cors d'aquells que estan allí pel poder que els va redimir.

 

* / * | * \ *

 

Qualsevol pot alegrar-se en el Senyor quan el Senyor li dóna allò que desitja. «Beneeixo Jahveh en tot moment»; aquesta és l'extrem que ens posa a prova. «Doneu gràcies en tot.»

 

* / * | * \ *

 

Estan les vostres veus afinades per lloar juntament amb Crist? Ell ja s'ha anat de la ira i tenebres de la creu a la llum i l'amor de la presència del Seu Pare, i està allí cantant lloances. Pots tu lloar amb Ell? Allí desapareix tota tremolor. … Oh, … com aquells que el cerquen van seguint el seu cor! … Si el cerques, la Seva paraula garanteix que el lloaràs.

 

* / * | * \ *

 

El cristià pot dir de vegades: No em trobo en un bon estat per la lloança; pot ser, és cert, que sigui més o menys capaç de donar-la, però sempre està en un estat per fer-ho … perquè Crist és sempre suficient per a un ànima pecaminosa. Les seves lloances seran modificades, però sempre lloarà.

 

* / * | * \ *

 

«Jahveh, tu m'examines i em coneixes. … Tu escrutes el meu caminar y el meu reposar, i coneixes íntimament tots els meus senders.» … Déu no està formant un poble per a ells mateixos, sinó «per a lloança d'Ell». Ell els està mostrant el que ells són en ells mateixos, a fi de mostrar-los pel seu Esperit la beneïda suficiència del Crist para a totes llurs necessitats.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||