Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA NOVENA SETMANA

LES NOSTRES
NECESSITATS
I LA SEVA PLENITUD

 

«Gracia per a
un auxili oportú.»

          Hebreus 4, 16

 

Encara de camí al repòs de Canaán,

     Les teves necessitats i afliccions atrauran

Gràcia oportuna que del cel davallarà;—

     De la font de misericòrdia tu en beuràs.

 La saviesa i la filosofia mai no van descobrir Déu; Ell es dóna a conèixer a nosaltres mitjançant les nostres necessitats; la necessitat el cerca. … El cor del pecador—sí, i també el cor del sant—és portat al seu veritable lloc d'aquesta manera. Dubto molt que hàgim après res de manera sòlida si no ho hem après d'aquesta manera.

 

* / * | * \ *

 

Mai no ens hauríem de descoratjar, perquè el Senyor en qui confiem mai no fracassa ni pot fracassar. És com el que es descriu a 2 Timoteu, quan tot estava en ruïna i decadència, que Pau exhorta el seu estimat fill a ser fort en la fe; mai hi ha un moment tan oportú per a això, perquè n'hi ha la necessitat, i el Senyor sempre supleix a la necessitat.

 

* / * | * \ *

 

He après al peu de la creu el que Déu era para mi com pecador; i ara haig d'aprendre com Ell supleix a les meves necessitats com a sant, sentint la meva necessitat i portant-la a Ell. Estar famolenc no és suficient, haig d'estar veritablement famèlic per conèixer el que Ell és en el Seu cor vers mi. Quan el pròdig tenia gana, volia alimentar-se de garrofes; però quan estava morint d'inanició es va tornar a la casa del seu pare, i llavors va aprendre l'amor del cor del seu pare.

 

* / * | * \ *

 

Si solament coneguéssim una mica més del consol i goig de beure de la plenitud de l'amor de Déu, sentiríem que les actuals circumstàncies són com no res.

 

* / * | * \ *

 

Sempre que hi ha una necessitat real en el desert, és pecat dubtar que Déu ens vagi a ajudar o no. … Temptar el Senyor és dubtar que Ell suplirà de la Seva bondat donant-nos tot allò que necessitem.

 

* / * | * \ *

 

«Senyor, si vols, pots netejar-me.» El leprós n'estava segur del poder, però no coneixia l'amor que estava allí. Ell porta l'amor just on es trobava el leprós, i «va estendre la mà, el va tocar, i va dir: Ho vull; sigues netejat». Si algú tocava un leprós, es feia immund i era exclòs del campament. Però Ell no podia quedar contaminat … Una santedat incontaminada i que de cap manera es pot contaminar porta als pecadores l'amor que necessiten.

 

* / * | * \ *

 

«I què preciosos són per a mi els teus designis, oh Déu!» … Aquest és un beneït tema, el tema dels designis de Déu, els Seus pensaments—alts, com els cels són més alts que la terra, que els nostres pensaments, el tema de la insondable gràcia de Déu, una gràcia que no coneix límits. Aquí tenim una llibertat real. Sabem potser què significa que els nostres propis pensaments, tan estrets, tan miserables, tan baixos, siguin vençuts pels pensaments elevats, generosos i gloriosos de Déu—els Seus pensaments de nosaltres respecte al que som en Crist? … Jesús és el gran pensament de Déu—els pensaments de Déu ens són expressats en Ell. No és un àngel no caigut, sinó un pecador vivificat per l'Esperit de Déu el que pot d'aquesta manera entrar en els profunds pensaments de Déu.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||