Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

CINQUENA SETMANA

LES PERFECCIONS
DEL CRIST
 


«Tot Ell és desitjable.»

                    Càntics 5, 16


 Segur emperò, si en la Teva presència

     La meva ànima constant sempre estigués,

El meu ull les seves brillants meravelles

     Més familiaritzat experimentaria.

I així les Teves més profundes perfeccions

     Molt millor coneixeria,

I en fervorosa adoració

     En aquesta la Teva natura creixeria.

 El Senyor Jesús … és en Si mateix la suma de tota la possible bellesa i perfecció.

 

* / * | * \ *

 

Com doncs va ser la vida d'aquest Jesús, l'Home de dolors i experimentat en aflicció? Una vida d'activitat en la foscor, que va fer que l'amor de Déu penetrés en els racons més ocults de la societat, allí on les necessitats eren més grans. … Aquesta vida no es va protegir de la misèria del món … sinó que va introduir—preciosa gràcia!—l'amor de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Així com la primera acció d'Adam … va ser buscar la seva pròpia voluntat … el Crist va estar en aquest món de misèries dedicant-se en amor, dedicant-se a realitzar la voluntat del Seu Pare. Ell va acudir aquí desvestint-se a Si mateix. Va venir aquí per un acte de devoció al seu Pare, allò que lo va costar tot a Ell mateix, perquè Déu fos glorificat.

 

* / * | * \ *

 

L'únic acte de desobediència que Adam podia cometre, el va cometre: però el Senyor, que hagués pogut fer totes les coses pel que es refereix a poder, sols va usar El Seu poder per exhibir un servei més perfecte, una submissió més perfecta. Què n'és de formosa la imatge dels camins del Senyor!

 

* / * | * \ *

 

Com més fidel fou Ell, tant més menyspreat va ser i més oposició va sofrir; quanta més mansuetud va manifestar, menys volgut va ser; però això no va canviar res, perquè Ell tot ho feia per Déu; amb la multitud, amb els Seus deixebles, o davant els Seus injusts jutges, gens no va alterar la perfecció dels Seus camins, perquè en totes les circumstàncies tot ho feia per a Déu.

 

* / * | * \ *

 

L'Home Crist Jesús va anar creixent en favor envers Déu i els homes. Ell fou sempre el servent de tots. El primer que em va impressionar fa alguns anys en llegir els evangelis va ser: Aquí tenim a un home que mai no va fer res per a Ell mateix. Quin miracle veure a un home que no vivia per a ell mateix, perquè tenia Déu per a Ell mateix!

 

* / * | * \ *

 

Els evangelis mostren Aquell en qui no hi havia egoisme. Són expressió d'aquell cor que estava obert a tothom. No importava què en fos de profund el Seu propi dolor, sempre tenia els altres en compte. Ell va poder advertir a Pere a Getsemaní, i consolar al lladre moribund en la creu. El seu cor estava per sobre de les circumstàncies, mai actuant sota elles, sinó sempre segons Déu en les mateixes.

 

* / * | * \ *

 

La pròpia gratificació, la pròpia exaltació, el propi avantatge, són sempre els principis de les accions dels homes. … En el beneït Senyor … hi havia una veritable devoció de cor i afecte, i servei, sense el més mínim afany de cerca del propi profit. … Allò mateix que l'home tant cobeja, estava perfectament absent d'Ell. «No rebo honor dels homes.»

 

* / * | * \ *

 

Trobem en els apòstols uns afectes admirables. … trobem obres, com va anunciar Jesús, més grans que les que Ell mateix havia fet; trobem exercicis del cor i sorprenents altures per la gràcia … però no trobem hi la constància que veiem en el Crist. Ell era el Fill de l'Home que estava en el cel. Personatges com Pau són cordes que Déu toca i amb els qui produeix una meravellosa música; però Crist és tot Ell la música mateixa.

 

* / * | * \ *

 

Vulgui Déu concedir-nos valorar la perfecta bellesa d'aquell Jesús que va venir a nosaltres.

 


Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||