Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

CINQUANTENA PRIMERA SETMANA

LA LLUM
CELESTIAL

 

«Déu és llum.»
1 Joan 1, 5

«En la teva llum
veurem la llum.»

Psalm 36, 9

 

Vine, la meva ànima omple Tu! Què n'és de pura, la Teva llum,

     I em porta del cel el que solament Tu pots donar;

Sí, a Tu mateix et porta, la ferma revelació

     De l'eterna glòria—en Tu vivim.

 És solament la presència de Déu com llum la que ens pot portar a condemnar-nos a nosaltres mateixos, i que ens dóna poder per purificar-nos dels nostres més profunds i ben coneguts ídols, per ben amagats que estiguin.

 

* / * | * \ *

 

És ara el moment d'ésser plenament celestials, perquè la terra està molt allunyada de Déu, i a diari augmenta la seva tenebra; però nosaltres pertanyem a la llum, i esperem un altre dia.

 

* / * | * \ *

 

Quina felicitat hi ha en pertànyer a Ell, i veure la llum en la Seva llum! Què resplendent i gloriosa és aquesta llum per aquells que són lluny de la llar, tot esperant … la vinguda d'aquest preciós Salvador, que els establirà en el cel com a raigs de la Seva glòria i com joies de la Seva corona … com l'esposa del Seu cor!

 

* / * | * \ *

 

Massa vegades es busca més el remei per a un estat humiliant de coses més que per a l'estat d'ànima que ha donat ocasió al mateix … i si no esperem l'acció de Déu … haurem d'esperar l'efecte de no esperar-la. Hi ha solament U que pot portar la llum que jutja la consciència en l'ànima: podem comptar amb Ell. … No podem marcar el ritme a Déu; Ell, quan està obrant, vol realitat en totes les coses.

 

* / * | * \ *

 

Mai no he vist un ànima vivint en les seves experiències i ocupada amb si mateixa, en la qual el «jo» no tingués un lloc, sense que la persona fos conscient d'això. … No arribem a conèixer-nos a nosaltres mateixos tot pensar en nosaltres mateixos: és en tant que pensem en Ell que el «jo» s'esvaeix; llavors estem en la llum, on hom no està ocupat en ell mateix.

 

* / * | * \ *

 

Procedeix de la llum, el meu caminar diari, i està guiat per ella? … Tot serà lluminós on estigui amb Déu. Hi haurà certament proves, i les proves amb Déu són potser els moments més gloriosos de la vida de la persona.

 

* / * | * \ *

 

La sola integritat no serà suficient sense Déu per descobrir el mal. Un home natural sincer pot usar la seva consciència, però així com l'ull natural necessita la llum amb la qual escodrinyar, també nosaltres necessitem la presència d'Aquell que és llum.

 

* / * | * \ *

 

«Qui té els meus manaments i els guarda, aquest és el qui m'estima. I el que m'estima serà estimat pel meu Pare, i jo li estimaré i em manifestaré a ell.» … La senda en la qual Ell va gaudir de l'amor del seu Pare va ser una senda d'obediència sens falta. Aquí anuncia als Seus deixebles que si volen caminar en la llum i en el favor del Seu rostre, han de caminar en el mateix camí en què Ell va caminar.

 

* / * | * \ *

 

Resta Tu amb mi!; que cap pensament torbador

     S'interposi per ocultar-me aquella llum celestial;

Sigues Tu ma força! Que allò que Tu m'has donat

     No m'ho perdi seguint un míser plaer natural.

 


Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||