Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

PRIMERA SETMANA

EL PECAT


«Tots han pecat i no aconsegueixen
la glòria de Déu.
»

                    Romans 3, 23


Pare! El teu amor sobirà ha cercat

    Captius del pecat, de Tu allunyats:

L'obra que El teu Fill ha consumat,

    Llibertat i pau ens donà — a Tu restaurats!

 Un sol pecat és més horrible per a Déu que poden ser-ho mil pecats —fins i tot més que tots els pecats al món— per a nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

És l'acció d'una voluntat independent allò que constitueix el principi del pecat.

 

* / * | * \ *

 

Déu no pot deixar passar res; Ell pot perdonar tot i purificar de tot, però no pot deixar passar res.

 

* / * | * \ *

 

El Crist és amor; quan més gran pecador sóc jo, tanta més necessitat tinc d'Ell.

 

* / * | * \ *

 

Si tots els pecats que mai es van cometre al món s'acumulessin en tu individualment i fossin el teu propi acte, això no t'hauria d'impedir creure en el Crist i acudir a Déu per mitjà d'Ell.

 

* / * | * \ *

 

Podem veure l'estat en què l'home està realment considerant la confiança que diposita en l'home abans que en Déu. Si el seu veí li demanés de fer alguna cosa, encara que la seva consciència li pugui estar dient que Déu avorreix el que el seu veí li demana que faci, no obstant això, abans que amoïnar al seu company, preferirà pecar contra Déu.

 

* / * | * \ *

 

El pecat i la religiositat són coses que van juntes. … On no hi ha el poder de la pietat, estar prop de les coses tocants a la pietat és sols un major perill.

 

* / * | * \ *

 

Si els nostres cors … no senten el pecat, el Crist el va sentir quan va beure aquella copa i va portar el pecat per nosaltres. Si el cor no sent la gravetat del pecat, no fins al mateix punt com Jesús la coneixia, però almenys en alguna extensió—si, per feble que pugui ser, el sentiment de pecat és cosa estranya per a nosaltres— no compartim en absolut en la ment de Jesús.

 

* / * | * \ *

 

Adam va pecar i va deixar Déu perquè va valorar més allò que Satanàs li oferia; va pensar que el diable li era millor amic que Déu: però des de llavors ha descobert a gran preu que el diable era un mentider; que mai tenia el poder de donar-li el que li havia promès, i que en mossegar l'esquer del diable; s'ha empassat l'ham, i ha après que «la paga del pecat és la mort».

 

* / * | * \ *

 

En la creu va estar penjat l'únic Home de benedicció, del tot irreprotxable, però abandonat per Déu. Quin esdeveniment davant el món! No és sorprenent que s'enfosquís el sol —el testimoni central i esplèndid de la glòria de Déu en la naturalesa—, quan el Testimoni Fidel i Veritable va clamar al seu Déu i no va ser escoltat. Abandonat per Déu! Què vol dir això? Quina part tinc jo en la creu? Una sola part—els meus pecats. … Confon el pensament, aquella hora absolutament solemne i solitària que s'aixeca en solitari respecte a tot el passat o a tot l'esdevenidor.

 

* / * | * \ *

 

El Crist …va morir abans que permetre que el pecat subsistís davant de Déu.

 

* / * | * \ *

 

En el moment en què la gràcia actua en el cor, porta a la consciència de pecat; però, a la vegada, l'amor del Crist arriba la consciència, aprofundint el sentiment conscient del pecat; però si aquesta consciència de pecat és intensa, és perquè la consciència de l'amor del Crist és també intensa.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||