Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

SETENA SETMANA

PAU

 

«la pau … que sobrepassa

tot enteniment.»

          Filipencs 4, 7

 

I per goig diví afermat,

     Com assalariat que el seu dia compleix,

A través d'escenes de lluita,

     I de vida en el desert,

En pau prossegueixo el meu camí.

 És cosa seriosa, per gran que sigui la bondat de Déu, trobar pau amb un Déu de santedat. El Crist ha fet la pau; però Ell voldria fer-nos sentir què significa necessitar-la, per a que la puguem conèixer.

 

* / * | * \ *

 

Estàs tractant d'aconseguir la victòria a fi d'aconseguir pau; no: ens cal obtenir la pau per aconseguir la victòria—una pau ja feta per l'obra del Crist—llavors obtindràs força. I no la trobem fins que veiem que no en tenim.

 

* / * | * \ *

 

L'evangeli de la pau és nostre en el Crist; però em cal tenir l'esperit de pau en el meu cor. La pau ens ha estat feta per a que puguem viure en pau.

 

* / * | * \ *

 

És l'obra del Crist la que dóna pau a la consciència; però és una voluntat sotmesa, no tenir gens de pròpia voluntat, la que en les coses grans i petites ens fa tenir pau en el cor mentre travessem un món ... ple de proves.

 

* / * | * \ *

 

En totes les coses … en lloc d'alterar-nos … hauríem de presentar la nostra petició a Déu amb oració, amb súplica … de manera que, fins i tot en presentar-li nostra petició, podem ja donar gràcies, perquè estem segurs de la resposta de la Seva gràcia, sigui quina sigui. … Ell no ens diu: tindràs el que demanis, sinó, la pau de Déu guardarà els vostres cors. … Oh, quina gràcia!, que fins i tot les nostres ansietats són un mitjà de ser omplerts amb aquesta pau meravellosa!

 

* / * | * \ *

 

Una gran evidència que romanc en el Crist és la serenor. Tinc la meva porció en una altra part, i prossegueixo el meu camí. ... No importa el que passi, portem la quietud d'esperit enmig de totes les circumstàncies mentre que romanem en Déu. L'ànima no és solament feliç en Déu per ella mateixa, sinó que portarà l'ambient d'aquest lloc amb ella on vagi.

 

* / * | * \ *

 

Et troben totes les afliccions amb el cor reposant de tal manera en Déu com el teu Pare, que quan es multipliquen, el teu esperit segueix reposat, el teu dormir és dolç, dormint i aixecant-te com si tot estigués en pau al teu voltant, perquè coneixes que Déu està present, i que tot ho dirigeix? Està Ell així present entre tu i les teves afliccions i adversaris? I si ho està, què pot fer-te mal?

 

* / * | * \ *

 

L'ànima en comunió amb Déu viurà en l'esperit de la pau. No hi ha res més important, per fer front a les pertorbacions del món, que entrar en aquest esperit de pau.

 

* / * | * \ *

 

No res guarda l'ànima en una pau tan gran com una confiança assentada en Déu. Sense això, la persona estarà contínuament agitada, precipitada i plena d'ansietat. Si la pau de Déu guarda els vostres cors, tindreu el triomf d'aquesta pau; no es pot sentir res que sigui incongruent amb ella i que no harmonitzi perfectament amb ella.

 

* / * | * \ *

 

L'amor i la gràcia de Déu que ens posen en estreta relació amb el cel omplen els nostres cors, i sabem com comunicar a les ànimes agitades aquella serenitat i pau que res en aquest món no pot destruir.

 

* / * | * \ *

 

Una mica de temps de quietud ens capacita sovint per veure totes les coses serenament amb la perspectiva del Crist.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||