Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

DIVUITENA SETMANA

PORTANT LA CREU

 

«... prengui la seva creu cada dia.»

         Lluc 9, 23

 

A Tu en debilitat ens aferrem—

     El Teu pessebre i la Teva creu;

Et contemplem en la Teva mansuetud

     Enmig de sofriment, dolor i humiliació.

 Abans que prenguem la creu per a nosaltres mateixos hi ha una creu en favor nostre. Ell va patir i va donar la Seva vida en rescat.

 

* / * | * \ *

 

Tot ha de ser deixat en aquest món; cada vincle amb aquest món ha de quedar trencat. Com més propera està alguna cosa al cor, tant més perillosa és, i tant més ha de ser avorrida. No és pas que els afectes siguin coses dolentes; però en haver estat el Crist rebutjat per aquest món, tot allò que ens lligui a la terra ha de ser sacrificat per Ell. Costi el que costi, hem de seguir-ho a Ell; i hom ha de saber com avorrir la pròpia vida, i fins i tot perdre-la, abans que refredar-se en seguir al Senyor.

 

* / * | * \ *

 

La creu la tindrem: i què hi ha en això? És una cosa bona per a nosaltres; ens aparta del món; trenca la voluntat; allibera del jo en tallar, pot ser, el vincle més proper al cor. La creu té un deliciós poder, encara que no és plaent; no seria una creu si ho fos.

 

* / * | * \ *

 

Jesús és el bon Pastor; Ell guia a les Seves pròpies ovelles, camina al seu davant, i les ovelles el segueixen. Els deixebles sentien temor de seguir Jesús; Jesús els va conduir a la creu. La creu està en el camí que porta a la glòria. … És la creu allò que ens aparta de tot el que ens destorba d'atènyer el Crist en glòria.

 

* / * | * \ *

 

Quanta més fidelitat hi hagi en nosaltres, tants més dolors, sens dubte, però llavors hi haurà consolacions abundants; solament prenguem la creu, i si és realment la creu trobarem a Jesús juntament amb ella i les arres i la font de la glòria en els nostres cors.

 

* / * | * \ *

 

El Senyor diu: Has de prendre la teva creu i seguir-me. Si em segueixes puc donar-te la creu; això és tot el que tinc ara per donar-te. … Tu seràs semblant a Mi, i proper a Mi, també; però amb el que has comptar és amb la creu si vas vers la glòria. … Estàs disposat a prendre la teva creu o tens algun dubte sobre si la creu és el que pertoca, o si hi ha algun altre camí? El Senyor no en coneix cap d'altre, ni jo tampoc.

 

* / * | * \ *

 

Tot el que ens porta a ser agradables al món i als costums del món elimina l'escàndol de la creu, i … ens distancia del Crist.

 

* / * | * \ *

 

Quan el meu cor confia plenament en el Crist és la seva creu i el seu blasme, i té la dolçor del Crist i tot resulta dolç.

 

* / * | * \ *

 

Ens és necessari que passem pels dolors així com per les alegries de l'obra del Senyor, feliços si els nostres dolors són els Seus dolors i si les Seves alegries són les nostres. Quant més a prop estiguem d'Ell i quant més així reproduïm la fidel imatge d'allò que Ell és, tant més en trobarem, d'oposició del món … i encara més trobarem la falta d'empatia de part d'aquells cristians no disposats a caminar en les Seves petjades. … Però si sofrim amb Jesús, regnarem amb Ell.

 

* / * | * \ *

 

En qualsevol grau que gaudim de la posició de Jesús en el cel, així també hem de compartir la Seva posició aquí avall, i ser odiats.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||