Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

CATORZENA SETMANA

TEMORS INCRÈDULS ...

 

«Jo confio, i no

tinc por …»

          Isaïes 12:2

 

El Senyor mateix al davant ha passat,

     Ha marcat el sender que trepitja el meu peu;

Tan segur és com el seu adorable amor,

     Res no haig de témer, en Ell confiaré.

 No has de donar massa importància al teu goig … ni a la teva angoixa. … No pots afegir res mitjançant cap goig o dolor a la perfecta obra del Crist. … Si algú ha pagat els meus deutes, la meva tristesa davant la insensatesa d'haver-les contret o el meu goig en veure'm alliberat d'elles no afegeix res pel que fa a la satisfacció del deute, encara que ambdues coses siguin naturals i justes.

 

* / * | * \ *

 

Abraham va trobar a la muntanya un lloc on podia intercedir davant Déu, mentre Lot estava dient: «jo no podré escapar a la muntanya, no sigui cas que m'aconsegueixi el mal i mori». La incredulitat contempla sempre el lloc de la fe com allò més terrible possible—tot tenebres.

 

* / * | * \ *

 

Ell no s'avergonyeix d'anomenar-vos germans; i us avergonyireu de confessar-lo com a Senyor i Mestre davant tothom? No comenceu a debatre dins de vosaltres mateixos quan us declarareu obertament; feu-ho en l'acte, de manera decidida. Capbusseu-vos, i confieu en Déu per a les conseqüències. Sé per experiència que una confessió oberta i decidida de ser de Crist significa vèncer més de la meitat de la batalla. … Us dic, com algú que ho sap, que si algú, en la força del Senyor, és guiat a dir als seus companys i amics: sóc de Crist, i haig d'actuar de part d'Ell—que no patirà el que uns altres han d'estar patint en actuar amb sigil, temorosos i reticents a reconèixer a Aquell a qui desitgen servir.

 

* / * | * \ *

 

No sé de cap paraula que doni més serenitat a l'ànima que «no us desficieu per res». Quant sovint hem descobert que és així: «per res».

 

* / * | * \ *

 

Què poc que guanyem amb la prudència de la incredulitat! El que fem és donar ocasió al poder i als atacs de l'enemic.

 

* / * | * \ *

 

Mai no podrà la incredulitat—per bones que siguin les seves intencions en unir-se a l'obra de la fe—fer una altra cosa que espatllar-la.

 

* / * | * \ *

 

Fins a quin punt pot extraviar-se el fill de Déu quan es posa sota la protecció d'incrèduls, en lloc de confiar en l'ajuda de Déu en totes les dificultats que aguaiten en el camí de la fe!

 

* / * | * \ *

 

Satanàs aconsegueix l'entrada per a tot el seu poder en l'ànima en el moment en què apareix una ombra de desconfiança de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Quan la incredulitat està en acció, solament produeix inquietuds i tristesa.

 

* / * | * \ *

 

Quan queda en el cor algun gemec que no s'adreça a Déu com Déu de gràcia, qualsevol desconfiança d'Ell, és la carn i l'obra de l'enemic … Podem estar de vegades abatuts (encara que difícilment mai sense alguna manca de fe) i no obstant això tot anirà bé si ho portem tot a Déu.

 

* / * | * \ *

 

L'ansietat que anticipa el mal no és la fe que fa front a les dificultats per les que Déu veu oportú de fer-nos passar.

 

* / * | * \ *

 

Quan l'ànima està angoixada o abatuda, això no és pecat en si mateix. Però el pecat entra quan hom desconfia de Déu.

 

* / * | * \ *

 

No tinc temor mentre que Ell viu i és Jesús.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||