Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA QUARTA SETMANA

AFECTES DIVINS (2)

 

«L'amor de Crist que
sobrepuja tot enteniment.»

          Efesis 3:19

 

L'Amor que cap sofriment va deturar,

   Lloarem, veritable amor diví;

Amor que per nosaltres l'expiació va fer,

   Amor, que Teus ens ha portat a ser.

 El Senyor que he conegut com qui va posar la seva vida per mi és el mateix Senyor amb qui tinc a veure cada dia de la meva vida, i tots els Seus tractes amb mi tenen lloc sobre els mateixos principis de la gràcia. ... Què n'és de preciós, què n'és d'encoratjador saber que Jesús està en aquest moment sentint i exercint el mateix amor cap a mi que quan va morir per mi en la creu!

 

* / * | * \ *

 

La seva mort va obrir les comportes a fi que tota la crescuda d'amor pogués vessar-se sobre els pobres pecadores.

 

* / * | * \ *

 

(1 Co. 11, 26.) És impossible trobar dues paraules la juxtaposició de les quals tingui un significat tan important, la mort del Senyor. Quin ventall de significats queda abastat en el fet que Aquell que és el Senyor ha mort! Quin amor!, quins propòsits!, quina eficàcia!, quins resultats!

 

* / * | * \ *

 

Oh Jesús, Senyor!, qui com Tu em va estimar?
    Fruit de La teva obra, i també amb Tu per veure allà
La Teva glòria, Senyor, mentre l'eternitat transcorrerà;
    Jo mateix del treball de la teva ànima el fruit i el guardó.

 

* / * | * \ *

 

Ah, quin repòs … per a la pobra ànima, quan veu que té a veure amb Aquell que ha vençut tots els enemics per a ell! … Abans que arribés a ser conscient d'això, el llibre de les seves diàries transgressions semblava pujar davant Déu, negre amb el catàleg dels seus delictes, sobre cada pàgina del qual estava escrit: Pecat, pecat, pecat; però ara aquestes negres lletres estan esborrades, i a cada pàgina està escrit amb lletres de sang, en la sang de l'estimat Anyell de Déu, Amor, amor, amor.

 

* / * | * \ *

 

Aquest amor és un santuari en el qual caminem mentre passem per un món de paranys, de provocació de tots els homes … i quants més obstacles i embolics de fora, tant més dolç el repòs de la Seva presència.

 

* / * | * \ *

 

Allò gran és estar prop del Crist, i això constantment, perquè és el lloc on l'ànima és guardada en pau … i així en la consciència d'amor, de manera que el nostre servei brolli d'estar en la Seva companyia, i porti el segell d'això mateix. Com va revelar el Crist al Pare? «El Fill Unigènit, que és al si del Pare, Ell l'ha fet conèixer.» Ell el podia fer conèixer, com en la consciència present de l'amor del que Ell era l'objecte, que Ell gaudia en el Seu si. Ell era perfecte, i nosaltres som servents inútils, però aquesta és l'única forma de que portem la unció de la Seva presència.

 

* / * | * \ *

 

I quan la tempesta hagi passat, l'esplendor pel qual Ell ens està preparant resplendirà sense núvols, i serà Ell mateix. … I, oh, quant n'és, de beneït l'amor, l'amor de Jesús, que ens ha portat a estar per sempre amb Ell!Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||