Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA SISENA SETMANA

CÀNTICS EN LA NIT

 

«... el seu càntic serà

amb mi de nit.»

          Psalm 42, 8

 

I, oh, quant profunda la pau quan, esvaïda la naturalesa,

   El teu Esperit l'ànima emplena, amb poder enfortida,

Del diví amor; i Déu com amor és conegut!

   Senyor! La meva ànima guarda, i els meus passos en rectitud guia.

                     -      -      -      -      -      -      -

Lloança siguin sempre donades a qui de nit càntics ens dóna.
La victòria més important ha arribat sovint quan més por teníem de ser vençuts; els càntics més sublims s'han aixecat quan un dia dolent ens ha forçat a recolzar-nos en Déu.

 

* / * | * \ *

 

Per a mi els comiats són terriblement profunds. En esperit tot està bé. … Jesús és el vincle que cap distància no trenca i que cap proximitat no pot donar sense Ell, i que, beneït sigui El seu nom, per sempre romandrà.

 

* / * | * \ *

 

Ell ens fa perdre el desig de totes les maneres d'aquest món, per poder-nos lligar a aquell para el que ens ha creat de nou.

 

* / * | * \ *

 

La mà de Déu és sempre millor que la de l'home; fins i tot la Seva aparent severitat és millor que el favor del món; el motiu que condueix és sempre l'amor, i és un amor dirigit per una perfecta saviesa, la qual comprendrem en el futur.

 

* / * | * \ *

 

Ell fa que els Seus sentin que el Seu suport val totes les afliccions d'aquest món.

 

* / * | * \ *

 

L'ànima necessita diàriament la consolació de la sang.

 

* / * | * \ *

 

Els vasos trencats són sovint millors que els sencers per exposar la suficiència i la gràcia del Crist.

 

* / * | * \ *

 

La Seva bona mà està sobre nosaltres, fins i tot (i de manera molt particular) en aquelles coses que ens dolen. No valia la pena donar una llarga història sobre la prosperitat de Job, però el Sant Esperit de Déu ens ha donat detalls de tot el que va succeir en les seves dificultats. Tot va valer la pena; i és per a profit dels Seus fins a la fi del segle. És aquí que es troba l'obra del nostre Déu. Que Ell ens doni el tenir una confiança plena en Ell.

 

* / * | * \ *

 

El cristianisme fou sembrat amb les llàgrimes del Fill de Déu. És el treball de la seva ànima allò que Ell veurà en aquell dia. De manera que en tot servei (i hem de decidir-nos pel que fa a això) on hagi de manifestar-s'hi una veritable benedicció ha d'haver-hi l'aflicció de l'oposició del món, i fins i tot a l'església la major aflicció de les proves, del fracàs i de les faltes, quan desitgem veure el Crist plenament representat.

 

* / * | * \ *

 

La natura, evidentment, s'encongeix davant el sofriment; no obstant això, quan arriba, si estem amb Déu, trobem allí força i goig. Jo he descobert, en les petites dificultats que he trobat, més càrrega en esperar la prova que quan estava enmig d'ella. Quan estava enmig d'ella, estava serè i tranquil i en cap manera neguitós. En canvi, em sentia neguitós mentre ho esperava. Fora de la prova, si en sents l'amenaça és perquè estàs pensant en ella. Quan estàs en ella, mires a fora d'ella vers el Senyor.

 

* / * | * \ *

 

Si l'obra necessària es pot fer sense aflicció, Ell no enviarà aflicció. … El seu amor és molt millor que la nostra voluntat. Confia en Ell. … Si Ell copeja, tingues la seguretat que Ell et donarà més que allò que et treu.

 

* / * | * \ *

 

La pèrdua d'una mare … és sempre una immensa pèrdua. … Ningú no pot ser una mare sinó una mare, però Déu pot ser-ho tot per a nosaltres, i envers nosaltres en totes les nostres ansietats.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||