Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA TERCERA SETMANA

LA FIDELITAT
DE DÉU

 

«Fidel és Déu.»

          1 Corintis 1, 9

 

Ah! quan—sense núvols al mig—

     Els seus trets contemplarem,

El fidel amor del qual tant temps

     En gràcia hem conegut;

 

Gaudirem d'aquell mateix amor—

     Que sempre en fidelitat

Enmig del nostre feble caminar

     La seva tasca va prosseguir.

 Hauríem de … tenir fe en la fidelitat de Déu per guardar als Seus.

 

* / * | * \ *

 

Ell no ens farà servir sempre en tot, però Ell sempre farà la Seva pròpia obra, i nosaltres podem o hauríem de confiar en Ell quant a això.

 

* / * | * \ *

 

La paciència és sovint un gran remei, perquè hi ha un Déu que actua … Hi ha casos en que hem de deixar que Déu sol ho faci tot.

 

* / * | * \ *

 

No dubtis de la Seva fidelitat … Què en seria jo, d'ingrat, si no donés testimoni de la Seva fidelitat i de la Seva gran, dolça i preciosa paciència amb el Seu pobre servent!

 

* / * | * \ *

 

Els mers atacs, crec jo, mai han de rebre resposta. Si he fracassat, haig de reconèixer-ho; si no, haig de deixar-ho en mans del Senyor.

 

* / * | * \ *

 

«Tu respondràs per mi, Jahveh Déu meu» … La qüestió és que t'embrutes tant quan et baralles amb un escura-xemeneies com quan l'abraces … La nostra part és viure per damunt d'aquestes coses, i no pensar en els atacs, sinó en les ànimes.

 

* / * | * \ *

 

Quan Déu obra, esperem uns plens resultats.

 

* / * | * \ *

 

He vist una i una altra vegada que portar les coses a Déu, si ho fem de debò, és la forma d'aconseguir que es realitzin.

 

* / * | * \ *

 

El seu amor i la seva gràcia mai fallen. Si estiguéssim sols al món, la Seva gràcia seria suficient, i, beneït sigui el Seu nom, és una companyia perfecta.

 

* / * | * \ *

 

Pau … ho podia tot per mitjà d'Aquell que li enfortia. Dolça i preciosa experiència! I no solament perquè ens dóna capacitat per fer front a totes les circumstàncies, la qual cosa és de gran preu, sinó perquè el Senyor és conegut, com l'amic constant, fidel i poderós del cor. No es tracta que «Tot ho puc», sinó que «Tot ho puc en Crist, que m'enforteix». És una força que brolla contínuament d'una relació amb el Crist, d'una vinculació amb Ell que es manté en el cor. Tampoc es tracta que «hom pot tot». Això és cert, però Pau ho havia après de manera pràctica. Ell sabia en què … podia comptar. Crist havia estat sempre fidel envers ell, i l'havia conduït a través de tantes dificultats i a través de tantes èpoques de prosperitat, que havia après a confiar en Ell i no en les circumstàncies. I Crist era sempre el mateix.

 

* / * | * \ *

 

El cor de Pau reposava en Déu; la seva certesa respecte dels filipencs ho expressa. El meu Déu, diu ell, suplirà amb abundància a tota la vostra necessitat. No expressa pas un desig que Déu així ho fes. Havia après com era el seu Déu per la seva pròpia experiència. El meu Déu, diu ell, Aquell a qui he après a conèixer en totes les circumstàncies per les quals he passat, us omplirà de coses bones. … Ell aplica la seva pròpia experiència d'allò que Déu era per a ell, i la seva experiència de la fidelitat de Crist, als filipencs.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||