Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA CINQUENA SETMANA

LA VOLUNTAT
DE DÉU

 

«El meu aliment és fer la voluntat

del qui m'ha enviat.»

          Joan 4, 34

 

Esperaré encara, encara treballant,

     En el teu beneït servei aquí a baix;

El que m'has donat per complir—

     La teva voluntat—que jo he estimat!

 Si no tinc un altre motiu més que la voluntat del meu Pare, de quina manera tan sorprenent se simplifica tot! Si mai pensessis a fer res excepte si és la voluntat positiva de Déu que ho fessis, quantes coses de la teva vida desapareixerien en l'acte! I això no en una constant lluita contra una cosa i una altra, sinó en la plàcida consciència que la gràcia de Déu ha proveït per a tot, i que tu no prens un pas sinó en allò que el Seu amor ha proveït.

 

* / * | * \ *

 

Totes les rodes de la providència de Déu van en el camí de la Seva voluntat que jo estigui duent a terme.

 

* / * | * \ *

 

No tinc llar—encara que innombrables misericòrdies; a la terra, la meva llar, perquè la llar pertany al cor, és el lloc de la Seva voluntat; perquè el repòs serà realment en el cel.

 

* / * | * \ *

 

Solament hem de destriar la Seva voluntat, i el trobarem a Ell en ella.

 

* / * | * \ *

 

Sempre que Déu ens ha donat a conèixer la Seva voluntat, no hem de permetre cap influència posterior que la posi en dubte, fins i tot encara que adopti la forma de la paraula de Déu. Si estiguéssim moralment més a prop del Senyor hauríem de sentir que l'única i veritable posició és seguir allò que Ell ens va manar al principi.

 

* / * | * \ *

 

Pot ser que ens perdem el propòsit de Déu de beneir les nostres pròpies ànimes, en no veure la Seva ment en allò que ens afligeix.

 

* / * | * \ *

 

La llei que surt de la boca de Déu és preciosa per sobre de tot, l'expressió de la Seva pròpia i perfecta ment i voluntat, i de la Seva voluntat sobre nosaltres. Vivim per ella, però vivim d'ella també, i amb satisfacció com de part d'Ell i perfecta per a nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

«Per tant, si vau ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses de dalt.» … Hem ressuscitat, i no tenim més que veure amb el món, quant als nostres afectes i objecte, que un home que hagi mort a ell. No diu, «heu de morir», sinó «Heu mort», perquè aquest és l'estat cristià. … Si un àngel estigués aquí, faria allò que fos la voluntat de Déu per a ell; però no tindria res a veure amb la terra com l'objecte pel qual viure.

 

* / * | * \ *

 

Rebem la regla per a la seva conducta (la del cristià). És molt simple, molt general, i insòlitament satisfactori per al cor que realment vulgui fer la voluntat de Déu. «I tot el que feu, sigui de paraula o obra, feu-ho tot en el Nom del Senyor Jesús.»

 

* / * | * \ *

 

Sapigueu que, si estem suficientment prop de Déu, no deixarem de conèixer la Seva voluntat.

 

* / * | * \ *

 

La voluntat del Pare era el motiu del Crist per a tot. Hi ha milers de coses que fem per hàbit, i diem que hem de fer-les: però no hi ha cap «he de fer» per a mi excepte la voluntat de Crist.

 

* / * | * \ *

 

On hi ha discerniment espiritual, les coses se simplifiquen i aclareixen com la llum del dia. «El consell secret de Jahveh és per als qui el temen.» … On hi ha el temor del Senyor, allí hi haurà l'enteniment de la Seva voluntat i ment. Però la Paraula de Déu no la trobarem senzilla si no estem subjectes a Ell.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||