Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

SEGONA SETMANA

LA GRÀCIA


«El Déu de tota gràcia.»

1 Pere 5, 10


Hi ha un repòs en la gràcia asserenadora

     Que brolla dels àmbits del cel:

Quin descans hi ha en pensar que El seu rostre veurem —

     Aquell que El seu amor a conèixer ens ha dat!
Oh!, quan arribarà el cor de l'home, si més no en pensament, a l'altura de la gràcia i de la paciència de Déu?

 

* / * | * \ *

 

És l'amor que és en Déu, i no cap atractiu en el pecador, l’explicació de l'extraordinària generositat de l’acceptació que rebem en el Crist.

 

* / * | * \ *

 

Allò que l'home natural entén per misericòrdia no és … que Déu esborri el pecat mitjançant el vessament de la sang de Jesús, sinó que suposadament Ell passi per alt el pecat amb indiferència. Però això no seria pas gràcia.

 

* / * | * \ *

 

No es dóna res, a la «província apartada», ni tan sols garrofes. Satanàs ho ven tot, i molt car—al preu de les nostres ànimes. Tot s'ha de comprar. El principi del món és «ningú no dóna gens per res». … ¿Vols trobar algú que realment dóna? Has d'anar a Déu.

 

* / * | * \ *

 

La gràcia no té límits, manca de lligams. Siguem el que siguem (i no podem ser pitjor que el que som), malgrat això, el que Déu és vers nosaltres és AMOR.

 

* / * | * \ *

 

La seva gràcia … és sempre més i més esbalaïdora … i es relaciona de tal manera amb cada fibra i anhel també dels nostres cors amb l'acte del Crist en fer-se home, que ens porta a un lloc que ningú no pot conèixer si no hi és. I no obstant això hom no és ningú allí, tot i unit a Ell que ho és tot—i ser no res és estar en un lloc de benedicció.

 

* / * | * \ *

 

La llei pot turmentar la consciència, però la gràcia porta a la humilitat.

 

* / * | * \ *

 

«Essent nosaltres encara pecadores, Crist va morir per nosaltres.» Veiem senzillament dues coses en això—que el pecador està mancat de força, sense riqueses. Com el pobre fill pròdig, ha malgastat tot el que tenia, i ara torna en si, i està per tornar, i no té res que portar amb ell. Com un mariner nàufrag que havent-ho tirat tot per la borda, tot anant a la deriva, i ell mateix debatent-se en les fosques ones, és tirat sobre la platja, esgotat i pobre, havent-ho perdut tot! Però beneït sigui Déu, si hem arribat a la platja, Déu està present, i és per nosaltres … i sabem que no serem rebutjats, i que podem recórrer ara a totes les coses que Déu ens pot donar. «Ell que no va estalviar el seu propi Fill, sinó que el va lliurar per tots nosaltres, ¿com no ens donarà amb ell també totes les coses?»

 

* / * | * \ *

 

La forma en què arribo a adonar-me’n de la immensitat del pecat és per la immensitat de la gràcia que l’ha solucionat.

 

* / * | * \ *

 

«A fi de mostrar en els segles venidors la immensa riquesa de la seva gràcia en la seva bondat envers nosaltres en Crist-Jesús.»

 

* / * | * \ *

 

És d’aquesta manera què els àngels aprendran, amb els principats i poders en els llocs celestials, el significat de «la immensa riquesa de la seva gràcia». Ells veuran el pobre lladre, i la dona de la ciutat que era pecadora, i també a nosaltres, en el mateix lloc i glòria que el Fill de Déu!

 

* / * | * \ *

 

 Déu t'ensenyarà, en el desert,
     Com és el Déu que has trobat;
Pacient en gràcia, poderós en santedat,
     Tota Sa gràcia abundant tindràs!

 

* / * | * \ *

 

L'elogi, «Ben fet, servent bo i fidel», sona dolçament a l’oïda, i molt més per a aquell que sap que és sols per la Seva gràcia que podem ser les dues coses.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||