Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA NOVENA SETMANA

LA PLENA SUFICIÈNCIA
DEL CRIST

 

«Et basta la meva gràcia.”

          2 Corintis 12, 9

 

Senyor Jesús! Font de cada gràcia,

     Gloriós en divina llum!

 És una beneïda veritat que … no podem trobar-nos en circumstàncies per a les quals el Crist no sigui suficient. Tant si es tracta de l'església com de sants individuals, és impossible trobar-se en un lloc per al qual el Crist no sigui suficient.

 

* / * | * \ *

 

Fa un temps vaig estar observant com en són de perfectes les paraules: «Alegreu-vos sempre en el Senyor»—hi ha la part positiva. Després tenim «No us desficieu per res», respecte a tot allò que trobem aquí a baix; i en deixar les nostres càrregues sobre el Seu tron i cor, tenim la pau—perquè Ell no està agitat i coneix la fi des del principi—la pau de Déu que guarda els nostres cors. Quin santuari tenim enmig de les nostres proves!

 

* / * | * \ *

 

Per sobre de tot, creu sempre això—«Et basta la meva gràcia». Quan el cor recorre al Crist, tot és fàcil: resta lluny d'allò que constitueix un parany per a nosaltres.

 

* / * | * \ *

 

Ell és sempre el mateix, suficient per als joves, i suficient també per als ancians, i del tot ple de tendresa i gràcia. Que siguem guardats en humilitat, per conèixer-lo, i per rebre d'Ell tots els recursos que estan en Ell, i que té … fins i tot per la solitud—perquè Ell l'ha sentit: «em deixareu sol. Però no estic sol, perquè el Pare és amb mi». De manera que podeu dir: «Jo i Crist que està amb mi».

 

* / * | * \ *

 

Com més el coneguem, tant més coneixem que Ell és tot.

 

* / * | * \ *

 

La nostra saviesa és saber que no podem fer res sense Jesús—amb Ell, podem tot allò que és conforme a la Seva voluntat. El secret de la pau és estar ocupats amb Ell pel que Ell mateix és, i després trobarem pau en Ell i mitjançant Ell, i serem més que vencedors quan arribi l'aflicció.

 

* / * | * \ *

 

És meravellós veure que el poder de Crist en nosaltres pot situar-nos totalment per damunt de tot.

 

* / * | * \ *

 

«Tot bon do i tot do perfecte és de dalt, i baixa del Pare de les llums, en qui no hi ha canvi ni ombra de variació.» En la pràctica, amb freqüència contradiem aquesta veritat, explorant les coses de baix, i sols rebem desenganys. Però Déu mai queda frustrat quan nosaltres quedem frustrats. Ell permet que ens desenganyem de nosaltres mateixos perquè aprenguem millor la nostra necessitat del Crist, i a rebre la nostra satisfacció d'Ell.

 

* / * | * \ *

 

«Mena'm pel camí etern.» … És que aquest camí no és el mateix Crist, l'únic camí, el camí etern? … Ell s'agrada d'escrutar els nostres camins, per poder guiar-nos en ells—per mostrar-nos que Crist ha de ser en la pràctica per a nosaltres allò que Ell manifesta ser en la Seva paraula, «el Primer i el Darrer», el nostre «Alfa i Omega». … Tot està ben si ens mena «en el camí etern», que ens disciplina per apartar-nos dels nostres propis camins i ens porta allí, que porta com a resultat a que valorem al Crist per al camí, tant al començament com al final—al Crist après com a nostra porció de la qual viure, així com al Crist conegut per al perdó dels nostres pecats.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||