Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

SISENA SETMANA

LA FE

 

«El que ara visc en la carn
ho visc en la fe del Fill de Déu.»

          Gàlates 2, 20

 

Llavors Tu voldries que jo m'alegrés,

     I per fe aquí a baix caminés—

Prou en tinc! La Teva Veu he sentit,

     I he après del profund dolor del teu amor.
La fe em fa veure que Déu és més gran que el meu pecat, i no que el meu pecat és més gran que Déu.

 

* / * | * \ *

 

Connecta el teu servei sols amb Déu, no amb cap persona en particular. Pot ser que siguis confortat per la companyonia d'altres, i que el teu cor tingui solaç; però et cal treballar mitjançant la teva pròpia fe i energia personals, sense recolzar-te en cap altra persona, sigui qui sigui; si no és així, no pots ser un servent fidel. El servei ha de ser sempre mesurat per la fe i per la pròpia comunió d'un amb Déu. … En cada època la benedicció ha estat per l'acció individual, i en el moment en què això ha deixat de ser així s'ha rebaixat cap al món.

 

* / * | * \ *

 

La tendència de l'associació és portar-nos a dependre els uns dels altres.

 

* / * | * \ *

 

La senzillesa d'una vida de fe uns té atractius que aquells que no l'han provat no els coneixen.

 

* / * | * \ *

 

Un no es lliura de les dificultats en el camí de la fe intentant evitar-les, cal superar-les mitjançant el poder de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Una dificultat pot ser molt real, però és solament per a la incredulitat dels nostres cors que arriba a ser un obstacle, si estem en la senda de la voluntat de Déu; perquè la fe compta amb Déu … i les dificultats no són res per a Ell.

 

* / * | * \ *

 

L'experiència hauria d'enfortir la fe; però la fe ha d'estar present per fer servir l'experiència.

 

* / * | * \ *

 

És per la fe que Déu és honorat.

 

* / * | * \ *

 

Satanàs ja en té prou si aconsegueix atemorir-nos i apartar-nos així del pur i senzill caminar de la fe.

 

* / * | * \ *

 

La fe actua en nom de Déu, i el revela enmig de les circumstàncies, en lloc de veure's governada per elles. La seva superioritat sobre allò que l'envolta és evident. Quin repòs poder constatar això enmig del fangueig d'aquest pobre món!

 

* / * | * \ *

 

És característic de la fe comptar amb Déu, no simplement malgrat les dificultats, sinó malgrat les impossibilitats.

 

* / * | * \ *

 

No he vist al Senyor abandonar a aquells que s'han dedicat a l'obra, confiant en Ell; i he vist angoixa d'esperit i una gran molèstia a la utilitat d'aquells que, a causa de les seves esposes o dels seus propis cors, s'han tornat a altres coses per ajudar a l'esposa o a la família aquí.

 

* / * | * \ *

 

La fe posada a prova és fe enfortida; és haver après les teves debilitats, però haver après la fidelitat de Déu, La seva tendra cura fins i tot en enviar les dificultats, perquè puguem estar aquí amb Ell.

 

* / * | * \ *

 

Els meus recursos han disminuït una mica … però tot està bé: tot està bé per a la fe. … «Doneu gràcies en tot», i si tot procedeix de Déu, ha d'estar bé.

 

* / * | * \ *

 

N'hi ha Un en les Altures … amb tot poder per realitzar els Seus pensaments, i aquell qui tingui fe trobarà com n'és de segura la Seva mà si realment hom espera en Ell.

 

* / * | * \ *

 

Som ràpids a agafar de les regnes quan veiem el perill endavant; però el Senyor sap millor que nosaltres el cal fer; al seu degut temps Ell lliurarà a tots els qui esperen en Ell.


Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||