Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA SETMANA

ENERGIA DIVINA

 

«Faig només una cosa.»

          Filipencs 3, 13

 

La teva glòria, Senyor—aquest desert

     Cap repòs no es pot donar;

En la nostra senda el pas apressem,

     Per viure, Senyor, en el teu repòs.

 L'home amb un sol objecte en la vida és l'home ple d'energia. El sol objecte del cristià és el Crist.

 

* / * | * \ *

 

És devoció … el que Déu desitja: en tot … aquell amor per les ànimes que les cerca amb més activitat, fàcilment decau. … Es pot perdre el primer amor pel que fa al treball encara que es persisteixi en el treball. Vulgui Déu fer tornar a cremar en nosaltres aquella energia de l'amor!

 

* / * | * \ *

 

Per descomptat que les riqueses mai van entrar a l'església de Déu sense produir més proves i dificultats. Podem veure persones riques que donen les seves riqueses per alleujar la pobresa d'altres, i això és una cosa de gran benedicció; però allí on persisteix el caràcter de les riqueses, afebleix l'energia de l'església de Déu.

 

* / * | * \ *

 

On hi ha l'energia de l'Esperit, allí hi ha llum, i un ull senzill que ens porta a jutjar que Crist val el tot, i que tot la resta no val res: i això purifica el cor del sant.

 

* / * | * \ *

 

Tenim necessitat d'una renovació constant; sense ella, l'energia espiritual no es manté. … I no és el creixement en el coneixement el que ho realitza … el fonamental és mantenir-se a prop de Déu. Allí l'amor es manté i creix—El seu amor en les nostres ànimes.

 

* / * | * \ *

 

En buscar ferventment el Senyor i la Seva gràcia … el poder intervé per deixar-nos anar i alliberar-nos i ens fa trobar en el Crist aquella satisfacció que exclou el mal i el món. Busqueu això, i no sigueu mandrosos en les coses divines.

 

* / * | * \ *

 

El Crist és presentat en la glòria com Aquell que ens condueix amb energia, i que ens emmotlla a allò que Ell és segons la glòria; i … quan es tracta de la qüestió d'alimentar la vida interior … i del caràcter, és del Crist humiliat de qui hem d'alimentar-nos. Això és en part el que trobem a Filipencs 2 i 3: el primer és l'estat interior i el caràcter, el Crist abaixant-se; l'últim el Crist glorificat, l'Objecte darrere de qui correm.

 

* / * | * \ *

 

(2 Co. 11, 23-33.) Afliccions i perills de fora, incessants ansietats a dins, una valentia que no s'estremia davant cap perill, un amor cap als pobres pecadores i cap a l'assemblea que res no podia refredar—aquestes curtes línies delineen una imatge d'una vida de devoció tan absoluta que commou el cor més fred; ens fa conscients del nostre egoisme, i ens porta a agenollar-nos davant Aquell que era la font viva de la devoció del beneït apòstol, davant Aquell la glòria del qual la va inspirar.

 

* / * | * \ *

 

Les nostres ànimes saben el que significa deixar enrere les coses d'aquí a baix i trobar Crist summament preciós: i llavors que s'introdueix alguna buida minúcia que ens arrossega, i que ens porta a fixar una més intensa atenció en la minúcia passatgera que sobre totes les sòlides realitats que són en el Crist Jesús.

 

* / * | * \ *

 

Déu produeix desitjos en nosaltres que res sinó la glòria pot satisfer. L'Esperit Sant produeix el poder present per entrar en aquestes realitats. Això demostra la importància que té que les nostres ments se centrin en elles. … «Tot allò que és estimable»—o «constructiu, … ocupeu el pensament en aquestes coses». Que lleuger caminaria el cor! Quin creixement en el coneixement i en l'apreciació del Crist, si prenem el costum de restar on Déu habita!

 

* / * | * \ *

 

El secret del veritable progrés és l'adhesió personal a Ell mateix.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||