Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA SEGONA SETMANA

SANTIFICACIÓ
PRÀCTICA

 

«Fruits de justícia que

són per mitjà de Jesucrist

per a la glòria i lloança de Déu.»

          Filipencs 1, 11

 

La constant sol·licitud del Pare Sant

     Vigila amb mirada incansable,

Per veure quins fruits els Seus fills donen,

     Fruits escaients a llur posició excelsa.

 Dius que estàs en Crist … si estàs en Crist, Crist està en tu: llavors, deixa'm veure Crist, i res més.

 

* / * | * \ *

 

L'apòstol prega pels … filipencs … «perquè sigueu genuïns i sense entrebanc per al dia de Crist»—sense una sola ensopegada per tot el camí fins a la vinguda del Senyor.

 

* / * | * \ *

 

Romandre en el sentit de la gràcia, en la presència de Déu, és el secret de tota santedat, pau i quietud d'esperit. Si jo volgués descriure un sant, descriuria algú que està sempre pensant en l'amor del Pare i en la gràcia del Fill, i mai en el jo.

 

* / * | * \ *

 

Vas amb compte per evitar tot el que pugui deshonrar el Crist? Tot allò que destrueixi el caràcter de Crist davant els homes és realment una caiguda, encara que pugui no ser un pecat positivament manifest.

 

* / * | * \ *

 

Els caràcters que Crist pren en relació amb aquests últims dies són aquests: «el sant, el veritable». Sí, aquest és el caràcter que Ell assumeix; allò que Ell desitja dels seus, en el caminar d'ells, quan Ell és a punt d'arribar. Hem de vigilar per nosaltres mateixos i pels nostres germans perquè així sigui.

 

* / * | * \ *

 

No crec que quan algú ha sortit veritablement de Romans 7 pugui tornar a tal estat. Un pot haver rebut veritablement el perdó dels pecats i haver tingut goig; però el jo no és conegut, i és necessari conèixer-se a si mateix per obtenir l'alliberament. … Fins que no som alliberats, el pecat té domini; quan ho som, Crist és la nostra fortalesa.

 

* / * | * \ *

 

Si estàs temptat, posat a prova, mira directament vers Ell; a poc a poc t'acostumaràs a creure en la Seva bondat, encara que et sigui necessari recórrer constantment a ella; però la mirada dirigida a Ell el dóna a conèixer al cor. Mirar a Aquell que ens lliura de nosaltres mateixos és el que exclou el pensament del jo i ens santifica … d'una manera pràctica.

 

* / * | * \ *

 

En general, els que parlen molt sobre … estar morts a la natura ho fan perquè no ho estan. … En l'epístola als Romans … tenim «morts al pecat» … «morts a la llei» … També es diu, «si Crist és en vosaltres, el cos està mort a causa del pecat». Però morts a la natura és, pel que fa a allò que es diu que estem morts, una cosa totalment desconeguda en l'Escriptura, en paraula o en intenció.

 

* / * | * \ *

 

Guardem-nos, en les coses ordinàries, del primer pas que ens separaria de la santedat interna, i que ens apartaria de cor d'Aquell que ens dóna el Seu secret, llum de dalt sobre tot allò que ens envolta; perquè el consell secret del Senyor és per als qui el temen (Psalm 25, 14).

 

* / * | * \ *

 

Mai no tenim cap excusa per a cap pecat d'acció o de pensament, perquè la gràcia de Crist és suficient per a nosaltres, i Déu és fidel per no deixar que siguem temptats més enllà del que podem.

 

* / * | * \ *

 

Examineu el que és agradable al Senyor. … És aquest nostre senzill propòsit? … En qualsevol acció comuna de la vida, la nostra pregunta hauria de ser: És això agradable al Senyor? En comprar un article de vestit, hauria de ser no senzillament, serà això adequat per a mi?, sinó: és agradable al Senyor, és adequat per a Ell?Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||