Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA PRIMERA SETMANA

LA PRESÈNCIA DE DÉU

 

«En la teva presència hi ha
plenitud de goigs.»

          Psalm 16, 11

 

Així a la terra sóc,

Encara que en feblesa, pelegrí;

   El meu lloc en les altures,

   Déu mateix tan proper;

La Seva presència la meva llar és.

 És terrible … quan la presència de Déu, en lloc de ser la llar dels nostres cors, esdevé terror i angoixa. No tinc cap dubta que trobaràs centenars de cristians que, en lloc de sentir-se allunyats de la llar quan estan fora de la presència de Déu, se senten alleujats.

 

* / * | * \ *

 

Som cridats a estar «com a casa» amb Déu. El Senyor Jesucrist, quan estava per tornar al cel, va dir a Maria: «Vés als meus germans, i digues-los: Pujo al meu Pare i al vostre Pare, i al meu Déu i al vostre Déu». Hauríem d'estar tan «a casa» en esperit allà com Ell mateix. És què no va ser amb goig, amb confiança, que Jesús va dir que anava a la presència del Seu Pare? … I no va ser, en cert sentit, amb el sentiment d'anar a la llar? … I aquest és el lloc propi de l'església; som cridats a estar «a casa» amb el nostre Déu i Pare—a la benaurança de la Seva casa. No importa el que el món sigui, nosaltres hauríem d'estar  allà com en la nostra llar—feliç llar!, tan veritablement allà en esperit, i tan feliços allà com ho és el Crist.

 

* / * | * \ *

 

De vegades gaudim de pau, gaudim de l'Escriptura, d'un himne o d'una pregària, sense ser conscients de la presència de Déu; i en tal cas no hi ha el mateix poder, ni el mateix exercici de cor en això. … És molt important no solament tenir un pensament encertat, sinó tenir-ho amb Ell. Si escodrinyes el teu propi cor, descobriràs que pots cantar sense ser conscient de Jesús, d'Ell mateix.

 

* / * | * \ *

 

Trobo que la constant tendència fins i tot de l'obra per al Senyor, i d'una ment activa, és sempre treure'ns de la presència de Déu. … La presència de Déu ens posa en el nostre lloc, i a Ell mateix en el lloc que li pertany en els nostres cors; i, quina confiança dóna això, i com el jo desapareix enmig del goig! El nostre gran objecte és guardar-nos en la Seva presència.

 

* / * | * \ *

 

Déu voldria que no solament diguéssim, «Tots nosaltres hem de comparèixer davant del tribunal de Crist», sinó que afegíssim, «però a Déu ja li som ben coneguts». Estigues molt davant d'Ell.

 

* / * | * \ *

 

Aquest sortir de davant de la presència de Déu és la font de tota la nostra debilitat com a sants, perquè en la força de Déu podem fer-ho tot.

 

* / * | * \ *

 

Si tens la seguretat que Déu t'ha confiat la Seva paraula, no et preocupis si ets deixat de banda per un temps. … Aprofita la teva separació present del treball per estar molt amb Ell. Aprendràs molt interiorment en la teva incapacitat d'anar endavant, molt d'Ell mateix.

 

* / * | * \ *

 

La presència del Senyor en l'ànima portarà al jo a la total bancarrota i buidament.

 

* / * | * \ *

 

És commovedor llegir els evangelis de manera sistemàtica i arribar a tenir un tal coneixement del Crist que veiem els Seus motius en tot; però això és dir molt, i demana viure molt amb Ell; però és una benedicció. … Si se'l segueix en tot el Seu camí, no s'observa res més que perfecció.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||