Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA PRIMERA SETMANA

AJUDA DES
DEL SANTUARI

 

«Els qui esperen en Jahveh
renoven la força.»

          Isaïes 40, 31

 

Encara que àrida i llarga sigui la teva senda,

     Forces d'àguila et renovarà;

Les teves vestidures lluents, els teus peus descansats

     Mostren com Déu fins a la fi et va portar.

 Hauríem de mantenir l'esperit de pelegrins expectants, no fatigats.

 

* / * | * \ *

 

No has de considerar-te vell com si estiguessis cansat. El Senyor mai no es fatiga, encara que Ell és l'Ancià de Dies; has de renovar les teves forces com un àguila per donar fruit en l'ancianitat.

 

* / * | * \ *

 

La font de la veritable força està en la consciència de que el Senyor és bo. L'home natural en nosaltres sempre manifesta incredulitat en Crist com l'única font de força i de tota benedicció.

 

* / * | * \ *

 

El seu camí és «en el santuari» si El seu camí està «en el mar», i si estem amb Ell allí, el mar cedeix davant el Seu poder; però a res més que jo sàpiga … quan Ell actua, tot queda aviat asserenat.

 

* / * | * \ *

 

Què inútil seria l'intent d'aconseguir totes les ànimes necessitades, si el Senyor mateix no estigués obrant! Així, és un consol poder mirar vers Ell, perquè el Seu ull i la seva gràcia les pugui aconseguir.

 

* / * | * \ *

 

Solament tinc una paraula de gran vàlua que donar-vos: mantingueu-vos a prop de Jesús: sabeu que allí trobareu goig, força i aquella consciència del Seu amor que a tot arreu sosté i que fa que tot la resta arribi a no ser res; allí està la nostra felicitat i la nostra vida.

 

* / * | * \ *

 

«Déu és el nostre refugi i la nostra força, l'auxili molt ben trobat en les tribulacions.» … Els esforços humans tanquen el camí a aquesta ajuda. … Cap planificació humana no és mai correcta. Al seu propi temps i manera, Déu intervindrà. … Els esforços humans demostren falta de fe i agitació, i la planificació és merament cosa de la carn.

 

* / * | * \ *

 

Perquè la sendera en què va caminar el meu Salvador,
     L'ha portat al seu Pare i el Seu Déu—
Al lloc on ara s'asseu en el Tron:
     I la Seva força serà meva pel camí.

 

* / * | * \ *

 

El deure sempre porta a dificultats, però tinc la consolació de dir: Déu està present, i la victòria és segura.

 

* / * | * \ *

 

Ocupeu-vos amb Crist, perquè sigueu renovats i enfortits. … És una gran cosa passar per les afliccions amb Ell; són així transformades en un brollador, i la gràcia també ens ve de dalt. Pregueu pels sants—tots ells—; porteu les afliccions a Crist, i en el vostre propi esperit introduïu Crist en les afliccions.

 

* / * | * \ *

 

És una gran consolació que, en contemplar el Crist, veig no solament allò que jo hauria d'ésser, sinó que rebo allò que hauria de ser, «gràcia sobre gràcia». «Tots nosaltres, que amb el rostre descobert contemplem com en un mirall la glòria del Senyor, som transformats de glòria en glòria, a la seva mateixa imatge.» Aquí hi ha un veritable creixement … en semblança al Crist, i hauria d'haver-hi creixement a cada moment.

 

* / * | * \ *

 

En general tinc moltes coses que em constrenyen molt dins l'àmbit de la meva responsabilitat. Però les encomano a Aquell que és poderós per damunt de tot el que aquest pobre món pot necessitar, i per a qui una càrrega no és cap càrrega en absolut. … Ell fa totes les coses d'acord amb el propòsit de la Seva voluntat.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||