Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

ONZENA SETMANA

COMUNIÓ

 

«Em deleixo per seure
a la seva ombra.»

          CàNTics 2, 3

 

Esperem veure't, Senyor,

     Mes en els nostres cors ja

El teu habites en amor que confereix

     El goig que aquest amor imparteix.

 Moisès camina «com veient l'Invisible». Això el fa decidit. Quan som conscients de la presència de Déu, Faraó no és res. … On hi ha manca de comunió hi ha debilitat i indecisió.

 

* / * | * \ *

 

No hi ha força excepte en el Crist. No tinc força en cap moment excepte si la meva ànima està en secreta comunió amb Ell. … Ara bé, el poder directe de Satanàs es dirigeix a aquest objectiu, a impedir que les nostres ànimes visquin en dependència de Crist.

 

* / * | * \ *

 

Una gran cosa que hem de buscar és que la nostra comunió amb el Crist sigui tan forta com totes les doctrines que mantenim o ensenyem. Sense això la doctrina mateixa no tindrà força; a més, nosaltres mateixos no estarem amb Déu en allò, i, al cap i a la fi, això és el tot.

 

* / * | * \ *

 

Déu pot fer als homes tan actius com sigui possible, com Pau o els Boanergues, quan Ell així els vol; però la comunió és per a Ell la cosa de més preu. Hi ha una diferència entre Pere i Joan. El seu cor reposava amb satisfacció en aquell que es va recolzar a la taula al costat d'Ell.

 

* / * | * \ *

 

Hauria d'haver-hi una projecció de l'ànima vers Déu d'una manera molt més íntima que amb ningú més. La comunió amb els sants és cosa preciosa, però haig de tenir intimitat de comunió sobretot amb Déu; i la comunió dels sants brollarà de la comunió amb Déu.

 

* / * | * \ *

 

El goig en Déu és comunió … presentar una necessitat a Déu no és comunió. Déu va parlar amb Abraham, «el seu amic»—això és comunió.

 

* / * | * \ *

 

La comunió amb Déu és el lloc de repòs del cor.

 

* / * | * \ *

 

Si vivim en comunió amb Déu, no pensem en nosaltres mateixos. Moisès no sabia que el seu rostre resplendia quan tots els altres el veien. Ell havia estat mirant cap amunt fora de si mateix, i va tornar cap a la terra portant sobre seu la llum del cel.

 

* / * | * \ *

 

Ningú pot estar tan íntimament prop de nosaltres com Déu, perquè Ell està en nosaltres. I quina intimitat és aquesta!

 

* / * | * \ *

 

La creu i la corona van juntes; i, més que això, la creu i la comunió van juntes. La creu toca la meva voluntat natural, i per això trenca i elimina allò que destorba la comunió.

 

* / * | * \ *

 

Si no estic en comunió, és missió de l'Esperit Sant parlar a la meva consciència, en lloc d'usar-me.

 

* / * | * \ *

 

Que sigui la nostra una obra de fe, rebent la seva força, fins i tot la seva existència mateixa, de la nostra comunió amb Déu el nostre Pare!

 

* / * | * \ *

 

En parlar de la veritat de Déu, sempre que no puguem «parlar … com si fossin paraules de Déu» per mitjà de la comunió, el que ens toca és estar callats.

 

* / * | * \ *

 

Puc estudiar la Paraula una vegada i una altra, però tret que entri en comunió amb Ell mitjançant ella, de res m'aprofitarà —almenys en aquell moment.

 

* / * | * \ *

 

Quin és el goig d'un Redemptor sinó el goig i la comunió, la felicitat dels Seus redimits?Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||