Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRETZENA SETMANA

DEVOCIÓ

 

«Considero també que totes les coses
són una pèrdua a causa de l'excel·lència
del coneixement de Crist-Jesús …»

          Filipencs 3, 8

 

És el tresor que he trobat en el Seu amor

     Que pelegrí m'ha portat a ser;

I serà que, quan arribi a la llar celestial,

     Així com conegut sóc jo, la seva plenitud tota coneixeré.L'absoluta consagració a Jesús és el més fort vincle entre cors humans. Els buida del jo, i tenen solament un ànima en pensament, intenció i propòsit fix, perquè tenen solament un objecte.

 

* / * | * \ *

 

¿Podem dir sincerament, amb la glòria davant de nosaltres, amb el Crist davant de nosaltres: «Una cosa faig»? Cap a on s'adreça, la teva mirada? Cap on et dirigeixes? Déu té solament un camí—el Crist.

 

* / * | * \ *

 

Pau va veure el Crist en el camí a Damasc, i ell abandona la seva importància, el seu fariseisme, el seu ensenyament, i tota la resta del que era seu, i ho estima tot com a pèrdua per guanyar el Crist. … La gent parla de sacrificis; però deixar fems no és cap gran sacrifici. Si la mirada es fixés en el Crist fins a tal punt que aquestes coses adquirissin aquest caràcter, no hi hauria problemes per deixar-les. Les coses reben el seu caràcter en base d'allò que el cor valora de debò.

 

* / * | * \ *

 

Espero que Déu et preservarà de tot lligam excepte dels lligams del Crist, i que Ell afermi més i més aquests lligams de seguretat i de goig.

 

* / * | * \ *

 

En tota veritable devoció, el Crist és l'objecte primordial i rector; després, «els seus que estan al món»; i després els nostres proïsmes—primer les seves ànimes, llavors el seu benestar físic i qualsevol necessitat que puguin patir.

 

* / * | * \ *

 

L'amor de Crist ens constreny en la creu per donar-nos plenament a Ell que tant ens ha estimat, que s'ha donat Ell mateix del tot per nosaltres. … Això ens fa de poca estima davant nosaltres mateixos en presència d'un amor tan gran. Veiem que no som nostres, sinó que hem estat comprats per preu.

 

* / * | * \ *

 

El sentiment que no som nostres enforteix el Seu dret en els nostres cors, i a la vegada elimina tot mèrit de la devoció.

 

* / * | * \ *

 

És fixant la mirada en Jesús que podem deixar de banda el que sigui.

 

* / * | * \ *

 

El que el món o el cor humà natural mai no suportaran és que se segueixi el Crist de forma plena.

 

* / * | * \ *

 

Hem de viure respecte als vincles naturals com aquells que no els tenen, per actuar de part de Crist en ells.

 

* / * | * \ *

 

Tu pots ser de benedicció al teu marit … enfortint-lo, confortant-lo i encoratjant-lo … en les fatigues i en les proves que acompanyen el servei. Però no tractis de relaxar la seva energia. Una esposa vol de vegades tenir al seu marit per a ella mateixa, i quan el seu marit és obrer del Senyor això resulta en un gran mal. He conegut el cas en què una esposa ha malmès a un obrer … d'aquesta manera. Un marit està obligat a tenir cura de la seva esposa, a considerar-la i a fer qualsevol cosa menys negligir-la, … però l'esposa d'un obrer del Senyor ha de posar el treball i les labors d'ell abans que ella mateixa. … Una esposa sàvia que busqui primer el Senyor ella mateixa, el posa a Ell en primer lloc per al seu marit, i no l'estima menys per això; és un vincle, i el seu marit li donarà honor i la valorarà per això, i també el Senyor la tindrà en compte.

 

* / * | * \ *

 

Oh, quan de cert ho veurem aquell dia, que tot el que no va ser un cor lliurat al Senyor va ser pèrdua i desventura!Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||