Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

TRENTENA SISENA SETMANA

PROXIMITAT A DÉU

 

«L'atansar-me a Déu
és el meu bé.»

          Psalm 73, 28

 

Oh Meravellós, Infinit, Diví!

     Queda a prop, ànima meva, d'aquell lloc beneït,

On totes aquelles glòries celestials rellueixen

     Que acompanyen el resplendor de la Seva faç!

 Com més a prop som del Senyor Jesús, tant millor comprenem que qui toca als Seus germans «toca la nineta del seu ull».

 

* / * | * \ *

 

El veritable efecte d'estar prop de Crist és posar-me en comunió amb Ell mateix sobre els altres, en lloc de veure'm sota les meves pròpies circumstàncies. Com puc adreçar el meu cor a les alegries d'un i als dolors d'un altre, excepte que estigui vivint prop de Crist, i omplint-me d'Ell mateix en lloc d'amb el meu jo?

 

* / * | * \ *

 

Oh, que … estiguem prou a prop de Crist per rebre d'Ell tota gràcia i tota devoció, i per corregir en nosaltres tot allò que tendeix a danyar la una i l'altra!

 

* / * | * \ *

 

L'activitat, si no es renova en comunió amb Ell, pot ser sincera, però degenerarà en una rutina … i és fins i tot perillosa; l'ànima s'allunya de Déu sense adonar-se'n.

 

* / * | * \ *

 

Si restem prou a prop de Crist, viurem per a l'església, no d'ella. És … no per allò que trobem, sinó pel que aportem que podem servir en el cristianisme. … Vivint en allò que és bo amb Ell, ho portem amb nosaltres en el servei i en les circumstàncies de l'església. … No s'ha de desitjar el suport d'una església que camini bé. És una gran consolació, però hem d'estar per Crist siguin quines siguin les necessitats de l'església.

 

* / * | * \ *

 

Si ens atansem al Senyor, si estem en comunió amb Déu en el santuari, si contemplem tots els sants amb Els seus ulls, com estimats per Ell … objectes del contentament de Crist i fruit del treball de la Seva ànima, llavors és fàcil intercedir per ells, i la fidelitat a ells es torna fàcil i també bondadosa. … L'amor divinament donat pel poble de Déu en les altures és la font fins i tot de la severitat, si és fa necessària a baix.

 

* / * | * \ *

 

La regla absolutament perfecta i viva és la vida del Senyor Jesucrist. En Ell s'apleguen totes les regles escrites en un solitari exemple vivent. … Feliç qui es manté al Seu costat per aprendre com cal caminar.

 

* / * | * \ *

 

El gran punt és estar més prop d'Ell en cor que fins i tot del treball, i després farem el treball de part d'Ell i en certa mesura com Ell voldria.

 

* / * | * \ *

 

Un temps de recés és molt bo en el nostre servei; ens situa davant Déu en lloc del nostre treball davant nostre, i ens fa sentir, també, que el nostre treball està en les Seves mans, no en les nostres. Recordo quan solia emmalaltir cada any que sempre em semblava que si hagués estat prou prop de Déu, no ho hauria necessitat.

 

* / * | * \ *

 

Qui està més prop de Crist és qui millor el servirà, i no hi ha servei per a Ell sense això.

 

* / * | * \ *

 

Quan hom està prop del cel, quan Jesús ho és tot, un lloc és amb prou feines diferent d'un altre; Déu roman Déu, sant i amor, i l'home roman com a home.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||