Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

QUARANTENA VUITENA SETMANA

EL CRIST ÉS EL TOT

 

«Jesús sol.»

          Marc 9, 8

 

El cor satisfet resta; res més pot demanar:

     Tot pensament del jo per sempre és exclòs:

Crist, objecte exclusiu, omple el cor

     En beneïda adoració d'amor—la seva eterna porció.

 El Crist és la clau per al trencaclosques d'aquest món.

 

* / * | * \ *

 

Vulgui Déu donar-nos ser qualsevol cosa o res, per a què el Senyor Jesús sigui el tot.

 

* / * | * \ *

 

L'agulla imantada sempre gira vers el pol; encara que l'agulla tremoli sempre una mica quan rugeix el temporal i assota la tempestat, la seva direcció no canvia; i l'agulla del cor del cristià sempre assenyala vers el Crist.

 

* / * | * \ *

 

L'única cosa que pot ser veritablement de benedicció per als nostres germans, de tanta vàlua perquè pertanyen a Ell, és allò que reproduïm d'Ell..

 

* / * | * \ *

 

És en Crist que tots els nostres pensaments queden ajustats, corregits, jutjats i purificats; perquè la infinitud del mateix Déu aclapara la petitesa del cor de l'home quan el Crist no li proporciona un suport segur; això sense privar-lo de res de la plenitud que hi ha en Déu, ans al contrari, és en Ell que apreciem allò que Ell és.

 

* / * | * \ *

 

Si Ell és la vida, tot el que aquella vida fa el té a Ell com la seva fi i el seu objecte. … Tot es relaciona amb Ell; no mengem sense Ell (com podríem fer-ho, si Ell és la nostra mateixa vida?), no bevem sense Ell; el que diem, quina cosa fem, es diu i fa en el nom del Senyor Jesús.

 

* / * | * \ *

 

El més eminent cristià és aquell de qui ningú n'ha sentit parlar mai, algun pobre obrer o servent per qui el tot és Crist, i que tot ho fa per a LA SEVA mirada, i solament per a Ell.

 

* / * | * \ *

 

Jesús és la font de tota benedicció, que fou enviat a pobres, febles i miserables pecadores, a fi que ells tinguin abundància de consolació, pau i goig.

 

* / * | * \ *

 

Tot allò que trobem que no sigui Crist resultarà com no res.

 

* / * | * \ *

 

Cap prova no pot tocar a algú que té a Crist com tot per a ell. Pot ser que hagi perdut això o allò; però si té a Crist té allò que no pot perdre.

 

* / * | * \ *

 

No és la quantitat del que fem el que fa l'espiritualitat, sinó la mesura de presentar Crist: aquesta és la vàlua del nostre servei, en un món on no hi ha res de Déu.

 

* / * | * \ *

 

No és sempre en la correcció dels fracassos que se'ns presenten que es guareixen les fonts de la infelicitat; aquestes desapareixen quan les ànimes s'alimenten en les riqueses que són en Crist. Hem de pensar en això; en tant que nosaltres mateixos ens alimentem de Crist—i Ell ens dóna de Si mateix per alimentar-nos d'Ell sense cap limitació—ens cal portar a altres a respirar una nova atmosfera, on Crist està present.

 

* / * | * \ *

 

Ell ha adquirit «per a si mateix un poble propi, zelós de bones obres». Ell us ha portat a Ell mateix, perquè tot el vostre cor quedi involucrat en els Seus interessos, els vostres pensaments, accions, tot per a Ell. … Estem vivint suficientment fora del món (no merament fora dels seus plaers, sinó també dels seus afanys) i suficientment amb Crist perquè Ell tingui un gran lloc en els pensaments diaris dels nostres cors? … Tenim la consciència des que ens aixequem al matí fins que ens fiquem al llit a la nit, que els nostres cors estan amb Crist, … una consciència de que Ell està en nosaltres, i que nosaltres estem identificats amb Ell?Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||