Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VINTENA TERCERA SETMANA

AFECTES DIVINS (1)

 

«Déu és amor.»

          1 Joan 4, 8

 

¡Oh divina ment!, així ha de ser

   Que la glòria tota a Déu pertany;

Oh diví amor, que decretà

   Que en fóssim part, per la sang de Jesús.

 El més profund és el més senzill, això és, el perfecte amor de Déu.

 

* / * | * \ *

 

Quan arribem realment a conèixer a Déu, el coneixem com amor. Llavors, sabent que tot ens ve d'Ell, encara que estiguem en un desert—no importa on, o quins siguin les circumstàncies—ho interpretem tot pel Seu amor.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha solament un sentit en el qual Déu no pot ser suficient per a Si mateix, és a dir, en el Seu amor; el Seu amor necessita d'altres éssers a més d'Ell mateix per donar-los felicitat. Ell vol fer feliços a altres.

 

* / * | * \ *

 

La llei mana: Estima. I és una exigència justa. Però l'evangeli, el mateix Crist, diu: «Déu estimà tant ...».

 

* / * | * \ *

 

Cap cosa creada, res que mai no s'hagi vist en aquest món, pot comparar-se amb el que va ser la creu. La creació pot exhibir el poder de Déu, però no pot manifestar l'amor i la veritat de Déu com ho fa la creu; i per això roman eternament el meravellós i beneït lloc d'aprenentatge, d'allò que no es podria aprendre's en cap altre lloc, de tot el que Déu és.

 

* / * | * \ *

 

Hi ha tant d'egoisme en el cor de l'home que l'amor de Déu és per a ell un enigma, fins i tot més incomprensible que la Seva santedat. Ningú va comprendre a Jesús, perquè Ell era la manifestació de Déu.

 

* / * | * \ *

 

L'Esperit Sant ens fa sentir l'amor del Pare. Ell ens introdueix en la llibertat en mostrar-nos no quan en som, de petits, sinó com n'és Déu, de gran.

 

* / * | * \ *

 

On veu la fe la major profunditat del pecat de l'home i del seu odi contra Déu? A la creu; i amb la mateixa mirada veu la més gran extensió de l'amor i de la misericòrdia triomfants de Déu envers l'home. La llança del centurió que va traspassar el costat de Jesús solament va fer sortir allò que parlava d'amor i misericòrdia.

 

* / * | * \ *

 

És certament una dura prova veure a un que és part de nosaltres … arrabassat de cop i inesperadament. Amb tot i això, quina diferencia quan tenim l'amor del Senyor davant nostre! És una consolació que ho canvia tot. … El coneixement de l'amor de Déu, que ha entrat en el lloc de la mort, ha il·luminat amb els raigs de la més gran benedicció tota la seva foscor; i les tenebres sols serveixen per posar en evidència quina consolació hi ha en gaudir d'aquesta llum.

 

* / * | * \ *

 

El Crist ha de ser tot per a nosaltres o aviat quedarem descoratjats. … Quan el Crist no ho és tot i l'amor del Pare no és l'aire que respirem per a la vida, no caminem bé.

 

* / * | * \ *

 

L'amor del Pare, la font de tot,

Més dolç que tots els Seus dons,
Sobre nosaltres resplendeix, i no s'anirà,
I mentre Jesús visqui, romandrà.

 

* / * | * \ *

 

Jahveh disciplina aquells qui Ell estima. … La paraula en treu dues conclusions d'aquesta veritat. … No tindrà lloc sense una causa en mi; i mai no tindrà lloc sense l'amor de part de Déu. És per això que no haig de menysprear la disciplina, perquè hi ha una causa en mi que porta el sant Déu d'amor a actuar d'aquesta manera; no haig de descoratjar-me, perquè és el Seu amor el que ho fa. Està corregint un fill en qui el seu Pare es complau.Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||