Porcions per a Pelegrins

MEDITACIONS PER AL DIA DE REPÒS


Seleccionat dels Escrits, Himnes, Cartes, etc., de J. N. Darby 

___________

 

«Aquells que Ell anomena els Seus—

Pelegrins en escenes on Ell va caminar.»

___________

 

Seleccionat per H. G.

Cubierta


Setmanes

Introducció i Prefaci
1—El Pecat

2—La Gràcia

3—La Paraula de Déu

4—L'Esperit Sant

5—Les Perfeccions del Crist

6—La Fe

7—Pau

8—Guia

9—Humilitat

10—Prova

11—Comunió

12—Conflicte

13—Devoció

14—Temors incrèduls

15—Separació del món

16—Goig

17—Dependència

18—Portant la creu

19—Mirant Jesús

20—Creixement

21—La Presència de Déu

22—Servei

23—Afectes divins (1)

24—Afectes divins (2)

25—Renúncia al Jo

26—Càntics en la nit

27—L'Home de Dolors

28—Amor

29—La plena suficiència del Crist

30—Energia divina

31—Ajuda des del santuari

32—Repòs

33—La fidelitat de Déu

34—Submissió

35—Satisfacció

36—Proximitat a Déu

37—Recaiguda i Restauració

38—La llum de l'eternitat

39—Les nostres necessitats i
       l
a Seva plenitud

40—Poder

41—El cor diví

42—Santificación pràctica

43—Lloança

44—Encoratjament pels pelegrins

45—La voluntat de Déu

46—Empatia

47—Els atris celestials

48—El Crist és el tot

49—Caminant amb Déu

50—Confiança

51—La llum celestial

52—La nostra esperança

VUITENA SETMANA

GUIA

 

«T'ensenyaré el camí per on has d'anar;

... els meus ulls seran sobre tu.»

          Psalm 32, 8

 

Ànima meva!, Déu et crida,

     Oh, no hi deixis d'acudir!

Amb la Seva poderosa mà

     El camí Ell t'ha d'obrir.

 

La llum divina t'envolta,.

     I els teus passos guiarà;

Després de la nit i la batalla,

     Hi ha la pau que durarà.

 Els passos de l'home els disposa Jahveh. Aquesta és una immensa i preciosa benedicció. … Un cristià jove podria, en el seu zel confiat, no veure molt del valor d'això. … però quan hom ha vist el món, quin desert és, sense camins, és una cosa inapreciable que el Senyor dirigeixi els nostres passos.

 

* / * | * \ *

 

Si fixem la mirada en Ell, tot és senzill; veiem el nostre camí amb claredat, i tenim motius que no deixen l'ànima víctima de la incertesa. És l'home de doble ànim el qui és inestable en tots els seus camins.

 

* / * | * \ *

 

És un consol meravellós per a la meva ànima pensar que no hi ha una sola cosa en tota la meva vida en la qual Déu com el meu Pare no tingui una voluntat concreta per la qual dirigir-me. … que no prenc un sol pas pel qual el Seu amor no hagi fet provisió.

 

* / * | * \ *

 

El Senyor et guiarà. … és sempre bo esperar en Ell i no precipitar-nos, ni deixar que la nostra pròpia voluntat operi. «Pacientment vaig esperar en Jahveh» és una paraula del mateix Crist, i Ell te cura de nosaltres i dirigeix totes les coses.

 

* / * | * \ *

 

No tinc cap dubte que si ens mantinguéssim propers a Crist, el Seu Esperit ens guiaria pel que fa a la nostra relació amb els altres. No sempre som conscients de la guia divina, fins i tot quan la tenim; però la Paraula procedeix de Crist a les ànimes amb les quals tenim a veure, fins i tot si és rebutjada. … En tot cas, la nostra part és mantenir-nos propers al Crist, de manera que hauria de ser «ja no pas jo, sinó que Crist viu en mi» i així Ell actua en els nostres pensaments i camins sense que nosaltres pensem directament en aquell moment en Ell; però sempre tenim la consciència de parlar de part d'Ell, i la consciència de la Seva presència.

 

* / * | * \ *

 

L'Esperit i la Paraula no es poden separar sense caure d'una banda en el fanatisme o en el racionalisme de l'altra—sense posar-se fora de la posició de dependència en Déu i en la Seva direcció.

 

* / * | * \ *

 

Les ovelles coneixen la veu del Crist, i si no senten la Seva veu es deturen fins que la senten. Hi ha una veu que coneixen. N'hi ha moltes d'altres veus, però no les coneixen. Les ovelles són unes criatures ximples, estúpides; però coneixen la veu del pastor—aquella sola veu. En el moment en què la veu de Crist m'ha arribat, en tinc prou; i això dóna una pau i quietud en el propi caminar que res més no pot donar. Això no prové d'una gran saviesa ni d'una gran força, sinó de sentir la veu del Pastor i conèixer-la. Si no és la veu del Pastor, sobrevé la por. «Però a un estrany no el seguiran pas, sinó que en fugiran». El Pastor no porta la por: dóna força i confiança; i quan la Seva veu ha arribat una vegada al cor, no es necessita de res més.

 

* / * | * \ *

 

 I, Salvador!, és a Tu que de dalt 
     Espero, fins al dia en què vindràs 
Per portar-me amb tu, que m'has guiat 
     Vers Tu, a la casa del Pare, on estàs!Porcions per a Pelegrins - Cites de J. N. Darby // Selecció d'H. G.

Títol original: Pilgrim Portions - Meditations for the Day of Rest -

Selected from the Writings, Hymns, Letters, etc., of J. N. Darby

Traducció de l'anglès: Santiago Escuain

© Copyright 2011, SEDIN - Tots els drets reservats

SEDIN-Servei Evangèlic
Apartat 2002
08200 SABADELL
(Barcelona) ESPANYA
Es pot reproduir per a usos no comercials mantenint aquesta nota de Copyright i la procedència. 

Índex:

Índex de butlletins

Pàgina principal

Índex general català

Llibres recomanats

 
orígens

 
vida cristiana

 
bibliografia general

Coordinadora Creacionista

Museu de Màquines Moleculars

Temes d'actualitat

Documents en PDF
(classificats per temes)


Bandera
Union Jack
drapeau
Flagge

 


|||  Índice: |||  Índice de boletines  |||  Página principal  |||  Índice general castellano  |||
|||  
General English Index  |||  Coordinadora Creacionista  |||  Museo de Máquinas Moleculares  |||
|||  Libros recomendados  |||  
orígenes  |||  vida cristiana  |||  bibliografía general  |||
|||  
Temas de actualidad  |||  Documentos en PDF (clasificados por temas)  |||